Přibližně 28 organizací, spolků a jiných poskytovatelů sociálních služeb se sešlo zase po roce na náměstí Míru i v Městském kulturním středisku, aby představili své služby a poradili lidem. Mottem akce bylo „Vítr nezměníš, ale plachty napnout můžeš“.

Akci navštívil i starosta města Zdeněk Novák, který mimo jiné poznamenal: „Tato akce je podle mého názoru významná v tom, že lidé mají možnost se s nabídkou služeb a jejich poskytovateli osobně seznámit, vše si prohlédnout a zeptat se na to, co je zajímá.“ Na zahájení celé akce také promluvila vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Ilona Jelínková, která byla jednou z hlavní pořadatelek. „Návštěvníci zde mohou zjistit spoustu zajímavých informací, které by se jen tak někde nedozvěděli,“ sdělila Jelínková.

Kromě celého spektra poskytovatelů sociálních a dalších návazných služeb, prezentací rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a sociálního poradenství zde po celou akci také probíhal kulturní program.

VYSTOUPENÍ DĚTÍ

Na úvod zazpívali žáci ze Základní školy Msgre. B. Staška v Domažlicích. Nechyběly vystoupení dětí z Dětského domova Nová Ves, divadelní představení žáků Základní školy Komenského 17, hudební vystoupení studentů GJŠB nebo taneční vystoupení skupiny Dance Team Venduly Brettschneiderové z Domažlic. Celý program zakončilo vystoupení žáků ze ZUŠ Domažlice.