Téměř nic nového nepřinesla mezistátní debata, která se uskutečnila ve středu ve furthském Tagungszentru, jež nese jméno již zesnulého starosty města Reinholda Macho.

Dopravní trialog, jak byla akce nazvána, se týkal nejen silniční, ale také železniční dopravy. Uskutečnil se z iniciativy a na pozvání zemského rady okresu Cham Franze Löfflera.

„Jednalo se o prezentaci výsledků práce regionu Dunaj - Vltava, v němž jsou zapojeny Rakousko, Bavorsko – konkrétně Horní Falc a Dolní Bavorsko, dále naše kraje Plzeňský, Jihočeský a Vysočina," předeslal Jaroslav Bauer, náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro dopravu, jenž se trialogu zúčastnil.

„Při založení tohoto euroregionu byly vytvořeny trilaterální skupiny, které jsou složeny ze zástupců všech tří zemí. Nejsou to politici, nýbrž odborníci od nás, z Rakouska a Spolkové republiky Německo. Ve Furthu prezentovali svoji činnost v oblasti dopravy," vysvětlil Deníku Bauer.

Zajímalo nás, o čem se hovořilo a zda byly zmíněny nějaké novinky v oblasti přeshraniční dopravy, zejména na kamiony přecpané úzké silnici I/26 od Plzně do SRN. Došlo k nějakému posunu na základě mezinárodní rezoluce přijaté v lednu ve Folmavě, na jejímž základě mělo dojít ke schůzce ministrů dopravy?

„Zazněly návrhy na modernizaci infrastruktury dle potřeb tohoto euroregionu. De facto tato komise prezentovala veškeré dopravní projekty, které jsou potřebné pro jeho rozvoj v oblasti dopravy. Ke schůzce ministrů skutečně došlo, ale víceméně jsme dosáhli jen padesátiprocentního úspěchu, pokud to tak mohu nazvat. Bohužel ministerstvo dopravy jak na naší, tak i německé straně posuzuje v první řadě projekty z hlediska výnosů a nákladů, kdy se určuje koeficient návratnosti investice. Čísla z posuzování silnice I/26 prozatím neodpovídají tomu, aby se začal budovat čtyřpruh nebo třípruh," vysvětlil radní Bauer.

U nás jsou potíže s rozvojem

Zatímco na německé straně můžeme v místech plánovaných změn dlouho dopředu sledovat například výstavbu silničního mostu v širém poli, jako tomu bylo například před stavbou obchvatu Waldmünchenu, u nás v tomto hodně zaostáváme.

„Potřebovali bychom, aby se u nás financovaly i rozvojové projekty. Tím narážím na skutečnost, že Němci přivedou v dohledné době třípruh na hranice a změní se dopravní toky. Na to, bohužel, naše ministerstvo dopravy nereaguje. U nás se vše řeší až ex post. Prozatím se do plánu modernizace silnice I/26 dostala například výstavba přeložky silnice v úseku Stod a napojení na D5, což ve výsledku znamená, že prozatím jsou plánovány pouze obchvaty sídel na trase této silnice," konstatuje krajský radní pro dopravu.

Česká strana je poněkud laxní

„Není to příliš dobrá zpráva, ale bohužel tento záměr vzešel z našeho ministerstva dopravy navzdory tomu, že Němci projekt rozšíření naší silnice I/26 podporují, což ostatně zaznělo v lednu ve Folmavě, neboť třípruh od Furthu by měl být v polovině příštího roku u nás na hranicích. Naši zase budou reagovat až podle – jak bych řekl – rozvahy výnosů a nákladů, takhle to je. Věřte mi, že mne to mrzí, neboť sedm let už se snažím vše změnit. Bolest našeho státu je, že nereaguje na to, co se děje za hranicemi," podotkl Bauer a optimisticky dodal: „Věřím, že není všem dnům konec."

Zelenou dostal železniční koridor

Navzdory uvedenému zazněla v rámci trialogu alespoň jedna potěšitelná zpráva.

„Plánovaný železniční koridor prošel bez ztráty kytičky. Máme studii na 14 variant a vláda by měla v dohledné době rozhodnut o vítězné variantě. Pak se už začne se projektovat. Bude se jednat o částečně dvoukolejnou a elektrifikovanou trať s možnou rychlostí vlaků 120 až 160 km v hodině," prozrazuje Bauer.

Přednost železnici se může zdát s pohledem na kamiony brázdící naše silnice tak trochu nevýznamná, neboť situaci silniční dopravy a současně i řady motoristů, kteří musejí auta používat při cestě do zaměstnání, neřeší.

„Nejsem přesvědčený, že pak lidi vyženeme z aut, co si budeme povídat. Komfort a pohodlí jsou jiné než na železnici. Bohužel jsou daleko doby, kdy u nás bude rychlostní dráha a z důvody úspory času začnou lidé raději jezdit vlakem," reagoval.

„Nemyslím si, že železnice něco vyřeší. Auto potřebuji pro dopravu do práce a jako kamioňákovi se mi tohle rozhodnutí už vůbec nelíbí. Přál bych těm, co o tom rozhodují, aspoň týden za volantem TIRu na I/26," rozohnil se námi dotázaný řidič, který se představil pouze jako Jindřich.

Výzva pro čtenáře: Své názory k silnici I/26 můžete zaslat na milena.cibulkova@denik.cz, nebo je připojit v diskuzi na facebooku Domažlického deníku pod tímto článkem. Za diskuzní příspěvky předem děkujeme.