Zajímavě naloží Chrastavičtí se stromy, které letos porazili u tamního kostela Nejsvětější Trojice, který vévodí obci od roku 1896. Byť se jedná o církevní stavbu, majitelem je obec Chrastavice, která současně nechala opravit její fasádu.

„Oprava už byla nutná, protože vlivem povětrnostních podmínek docházelo zejména ze západní strany k odlupování omítky. Jsme si vědomí toho, že kaple je dominantou vsi a snažíme se ji udržovat v co nejlepším stavu," říká starosta Václav Petržík s tím, že letos udělali celkovou opravu fasády včetně nátěru.

„Došlo také k osazení nových klempířských prvků – měnily se římsy u oken, přičemž náklady oprav činily přibližně 460 tisíc korun. Podařilo se nám získat dotaci z česko-německého fondu Cíl 3 ve výši 85 %," doplňuje starosta s tím, že před opravou bylo nutné u kostela porazit dva vzrostlé akáty.

„Naši předkové tam zasadili čtyři, avšak dva z nich byly ve špatném zdravotním stavu a ohrožovaly chodce a projíždějící cyklisty a motoristy," vysvětluje Petržík a dodává, že jejich místo už zaujaly nové stromy.

Chrastavické akáty se však do obce vrátí v podobě nábytku. „Byly odvezeny na pilu a z lepších částí kmenů vyřezány fošny. Z nich budou vyrobeny lavičky, například do kostela a na úřad, aby tyto stromy, které v Chrastavicích rostly léta, měly v obci pokračování," zakončil starosta.