Jedním z měst, které odpustilo svým obyvatelům poplatky za odpady, byly Klatovy. Osvobození od poplatků ale končí. „Od 1. ledna 2024 znovu platí povinnost úhrady místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, a to v nezměněné výši 450 Kč za osobu na rok. Úleva ve výši 50 %, tj. 225,00 Kč, náleží osobám, které v příslušném roce dovrší 80 let věku a více, a dále osobám, které v příslušném roce dovrší šest let věku a osobám mladším,“ uvedl místostarosta Václav Chroust.

Dalším městem, které poplatky pro letošní rok odpustilo, byla Sušice. I tam se vrací na stejnou částku, kterou lidé platili dříve, a to 800 Kč.

Pomník Dukelským hrdinům v Nýrsku, který byl odstraněn.
Z nýrského náměstí zmizel pomník, mezi lidmi to budí rozruch

Vloni ulevili, co se týče poplatků za odpady, také v Nýrsku, kde částku rapidně snížili, ale pro příští rok bude navýšena. „Loňská cena ve výši 950 Kč se snížila na 200 Kč, abychom pomohli lidem ve složité ekonomické situaci. Nyní jsme loňskou cenu zvedli o 100 Kč, takže budou Nýrští platit 1 050 Kč. V současné době město doplácí na odpady okolo čtyř milionů korun, svozové firmy zdražují, protože se zdražuje poplatek za uložení, takže jsme také museli přistoupit k úpravě ceny,“ vysvětlil starosta Nýrska Miloslav Rubáš.

Nýrsko bude mít jednu z nejvyšších záloh, v příštím roce se mu přiblíží ve Kdyni, kde se chystají rovněž zdražovat, a to ze 700 na 900 Kč. „Důvodem tohoto kroku jsou zejména vysoké ceny skládkovného za tunu uloženého odpadu, které se navíc s ohledem na aktuální legislativu každoročně navyšují. Vyšší jsou rovněž náklady spojené se svozem směsného komunálního odpadu, které mimo jiné ovlivňuje současná míra inflace - například pohonné hmoty, energie, mzdy. Součástí poplatku však nejsou jen služby spojené s vývozem popelnice, jak to bohužel občané často vnímají, ale tato platba v sobě zahrnuje rovněž náklady na provoz sítě tříděného odpadu či sběrného dvora,“ sdělil starosta Kdyně Oskar Hamrus s tím, že náklady na odpadové hospodářství mnohonásobně převyšují příjmy, v případě Kdyně je tato služba z městského rozpočtu dotována částkou ve výši cca 3,5 milionu Kč.

Instalace vánočního stromu v Domažlicích na náměstí.
Domažlice už mají vánoční strom na náměstí, v Klatovech bude za týden

V Domažlicích budou poplatky za odpady schvalovat ve středu na jednání zastupitelstva, kdy rada města navrhuje kvůli růstu nákladů zvýšení poplatku z 650 na 750 korun, v případě poplatku za „děti“ zůstane částka stejná, tzn. snížená, 500 korun.