Libor se narodil v Anglii. Vyrůstal tam s rodiči a poté, co se společně s otcem vrátil do Čech – nejprve do Klatov, poté na Poběžovicko – měl problémy s učením. Nechápal některá slova a jejich význam, což se promítalo hned do několika předmětů. Prospěch a studijní výsledky odpovídaly čtyřkám a z českého jazyka dokonce propadal. „Liborův otec nechtěl, aby podstoupil vyšetřenív pedagogicko-psychologické poradně. Bál se, že by škola na základě výsledku mohla chtít chlapce umístit do praktické školy. Proto nás základní škola oslovila, zda bychom nevypomohli Liborovi s doučováním,“ uvedla Tereza Králová z organizace Člověk v tísni.

„Nevěnujeme se totiž jen dluhovému poradenství, ale pomáháme i v oblasti podpory vzdělávání na Domažlicku a věnujeme se dobrovolníkům,“ vysvětlila Králová. Právě pomocí dobrovolníků se doučování praktikuje.

Chlapce se ujala studentka Dominika Johánková. „Libora jsem začala doučovat, když mi bylo šestnáct let,“ řekla. Tou dobou navštěvovala druhý ročník Gymnázia J. Š. Baara v Domažlicích a za chlapcem dojížděla do vesnice vzdálené čtyři kilometry od Poběžovic.

„O možnosti zapojit se do dobrovolnictví jsem se dozvěděla ve škole. Liborovi jsem pomáhala se zeměpisem, dějepisem a matematikou,“ pokračovala Dominika. Po čase se k chlapci přidala i jeho nevlastní sestra Lenka, která s Liborem chodila do stejné třídy a měla problémy ve stejných předmětech. Dominika Lence navíc vypomáhala s angličtinou.

Studentka oba své svěřence pečlivě a zdárně dovedla až k úspěšnému ukončení základní školy.

„Doučování probíhá individuálně. Pomáháme v domácnostech dětí za přítomnosti jejich rodičů. Jen v první polovině roku 2018 jsme za celou organizaci v celé republice podporovali vzdělávání u 641 dětí,“ uvedla Anna Burešová, která je v organizaci Člověk v tísni koordinátorkou podpory vzdělávání pro Plzeňský kraj. Upozornila, že vzhledem k počtu dětí je dobrovolníků málo. „Co se týká Plzeňského kraje, hledáme dobrovolníky na mnoho míst. Může se zapojit každý, kdo je starší patnácti let. Jen na Domažlicku spolupracuje dvanáct dobrovolníků.“ Nezáleží na tom, zda pomáhá student, maminka na mateřské, nezaměstnaný či senior – důležité je, že může pomoci, tak jako Dominika pomohla Liborovi a Lence.