Postavit památník, který bude připomínat utrpení asi sto padesáti Domažličanů, kteří byli bez soudu, jako rukojmí vězněni v otřesných podmínkách koncentračního tábora celé čtyři roky, se zrodil v hlavě Marie Tykalové, jednatelky Československé obce legionářské.

„23. dubna uplyne pětašedesát let od doby, kdy byl koncentrační tábor Flossenbürg, kterému se říkalo koncentrák domažlických, osvobozen Američany. Rozhodli jsme se toto výročí oslavit 14. dubna ve 14 hodin pietním aktem a při té přiležitosti slavnostně odhalit nově zbudovaný pomníček,“ uvedla Tykalová.

Nátlak na nevinně vězněné lidi z Domažlic a okolí byl i kvůli poloze koncentračního tábora obrovský.

„Nemohu to potvrdit, ale říká se, že lidé viděli z tábora na Čerchov, což bylo pro místní velice stresující,“ řekla Tykalová.

Na pomníček bude použit žulový kvádr z apelplatzu z Flossenbürgu, který bude stát na betonovém podstavci, do kterého bude umístěn ostnatý drát.

„Na kvádru bude umístěna deska z umělé hmoty, nastříkaná imitací bronzu. Legenda na desce bude upřesněna po poradě s domažlickou kronikářkou. Pravděpodobný text bude: Žulový kámen z apelplatzu koncentračního tábora Flossenbürg ať je připomínkou obětí z Domažlic a okolí,“ dodala Tykalová.