Opět se blíží „Dušičky“ a lidé stejně jako každý rok ve větší míře navštěvují hřbitovy k uctění památky zesnulých. Do těchto většinou odlehlých míst se nevydávají pouze příbuzní zesnulých, ale návštěva hřbitovů a přilehlých parkovišť láká též i ty, kterým úcta k zesnulým nic neříká – zlodějům. Těm je totiž znám fakt, že návštěvníci hřbitova ponechají své vozidlo zaparkované na delší dobu bez dohledu.

„Jsou známy případy, kdy si občané z auta vezmou pouze věci potřebné pro úpravu a údržbu hrobů, ale přitom ve vozidle zanechají na viditelných místech kabelky, tašky a další věci. Tyto situace jsou přímo magnetem zlodějovy pozornosti a při návratu ze hřbitova mohou lidé nalézt jen rozbité okno a vykradené vozidlo,“ říká domažlická policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Právě proto policisté domažlického územního odboru přijali řadu opatření. Byly vyhlášeny dny zvýšeného dohledu.

Policisté chtějí udělat maximum při dohledu nad samotnými hřbitovy i zaparkovanými vozy a svou přítomností na těchto místech přispět k ochraně osob a majetku. „Policie apeluje na samotné návštěvníky hřbitovů a řidiče zaparkovaných vozidel, aby pamatovali na to, že auto není trezor a nezavdávali příčinu nenechavcům k vloupání do vozidel a krádežím věcí. Proto ještě jednou upozorňujeme občany a žádáme je, aby nenechávali ve vozidlech žádné cennosti, jako jsou fotoaparáty, peněženky, kabelky, mobilní telefony, batohy a jiná zavazadla, ale ani oblečení a další věci. Z praxe je známo, že někdy stačí k vloupání do vozidla opravdu jen pár vteřin,“ sděluje mluvčí Brožová.

V souvislosti s Památkou zesnulých je kromě zajišťování ochrany veřejného pořádku a majetku naplánováno rovněž i několik dopravně bezpečnostních akcí, kdy se policisté zaměří na dodržování obecně platných předpisů v dopravě, zejména pak na technický stav vozidel, kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti a dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek. „Všem, kteří vyjedou uctít památku zesnulých, přejeme klid a šťastný návrat domů,“ doplňuje policejní mluvčí Brožová.