Cílem projektu je seznámit žáky s negativními dopady drog na člověka, zvýšit jejich právní vědomí a popsat činnost policie v boji proti drogové kriminalitě. Při besedě policisté hovoří o drogách, jejich dělení a účincích. Další blok je věnován právním předpisům týkajícím se omamných a psychotropních látek.

Poslední část besedy je věnována práci psovoda a jeho čtyřnohého pomocníka. Žáci se tak dozví informace o výcviku služebních psů a zhlédnou i ukázku vyhledávání drog. V tomto týdnu proběhla beseda na Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Střední zdravotnické škole Domažlice.

PČR Domažlice