„Všechny kontroly proběhly bez závad. Nebyla zjištěna žádná pochybení ani požití alkoholu či drog," řekla domažlická policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Myslivecká sezona začíná zpravidla ve druhé polovině října a trvá zhruba čtyři měsíce. Myslivecká sdružení musí termíny honů předem hlásit. Policisté si pak některé z nich vyberou a provedou na nich namátkovou kontrolu.

„Policisté kontrolují zbrojní průkazy, průkazy zbraně i zbraň samotnou. Samozřejmě také to, zda myslivci nejsou pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek," pokračuje Brožová.

Mezi naposledy kontrolované patří koutské myslivecké sdružení Bažantnice.
„U nás kontrola dopadla velice dobře. Dnes si žádný z myslivců netroufne pít před honem nebo během něj. Kontroly mohou přijít kdykoliv. Nikdo nesmí pít ani po ukončení honu, pokud má zbraň v ruce. Kdyby nadýchal, může mu být odebrán zbrojní průkaz," řekl předseda koutských myslivců Václav Duffek.

Myslivci, který by na hon dorazil opilý nebo neměl v pořádku všechny doklady, hrozí tučné pokuty. „Myslivec pod vlivem alkoholu může být potrestán pokutou do výše 50 tisíc korun. Pokud by neměl u sebe zbrojní průkaz hrozí mu pokuta do výše 20 tisíc korun. Pokud by se na honu vyskytl někdo, kdo nemá oprávnění k nošení a držení zbraně, vystavuje se stíhání pro trestný čin nedovolené držení zbraně. To se však nestává, protože to si kontrolují i sami myslivci," vysvětlila Brožová.

„Kontroly provádíme i během roku. Každý z členů musí mít platný lovecký lístek, zbrojní průkaz a pojištění odpovědnosti," dodal Duffek.