Projekt Zebra se za Tebe nerozhlédne je zaměřen je na děti mladšího školního věku.

V úterý policisté zásady bezpečného přecházení vozovky v praxi ukazovali dětem z Masarykovy základní školy v Klenčí pod Čechovem. Při rozhovorech s dětmi kladli důraz na správný výběr místa pro přecházení silnice a pečlivé rozhlédnutí se.

Děti, které správně odpověděly na otázky policistů týkající se přecházení, obdržely od policistů drobné dárky.