Krajská dopravně bezpečnostní akce "X", zaměřená na všeobecný dohled nad silničním provozem, proběhla ve středu 18. června na území domažlického regionu. "Do akce bylo nasazeno dvanáct policistů dopravní policie. Během akce bylo kontrolováno 115 vozidel a u jejich řidičů bylo zjištěno 21 dopravních přestupků. Šestnáct z nich bylo vyřízeno na místě uložením blokové pokuty a pět řidičů bylo oznámeno k projenání správnímu orgánu, který provádí přestupkové řízení. Policisté vybrali na blokových pokutáích částku 14 100 korun.