"Proto opakovaně připomínáme důležitost dodržování základních pravidel a nejčastější chyby, kterých se tito účastníci silničního provozu dopouštějí," říká mluvčí policie Hana Kroftová.

"To hlavní, co můžeme pro svoji ochranu zdraví a života udělat, je právě při jízdě na kole/koloběžce používat ochrannou přilbu. Zákon sice ukládá povinnost mít helmu pouze osobám mladším 18 let, ale statistiky hovoří za vše. Přilbou by se měli chránit všichni," upozornila mluvčí a doplnila několik zásah a doporučení pro bezpečnou jízdu na kole.

 • Na vozovce jezděte co nejblíže u pravého okraje, nikdy dva vedle sebe, ale za sebou.
 • Sledujte pozorně provoz, abyste mohli včas zpomalit nebo zastavit před možným nebezpečím.
 • Dávejte pozor na vozidla, která zastavila, především na vystupující osoby a na otevřené dveře.
 • Na jednomístném kole se nemůže přepravovat více osob.
 • Na kole nevozte předměty, které by mohly zranit vás nebo další osoby.
 • Při změně směru jízdy dávejte včas a takovým způsobem najevo svůj úmysl.
 • Chovejte se ohleduplně k ostatním účastníkům silničního provozu.
 • Při jízdě se plně věnujte řízení, vyvarujte se poslechu hudby či telefonování a psaní SMS za jízdy.
 • Používejte pestré oblečení a reflexní prvky.
 • Za snížené viditelnosti rozsviťte světla.
 • K jízdě využívejte především cyklostezky a méně frekventované komunikace.
 • Cyklista mladší 10 let smí jezdit na silnici, místní nebo účelové komunikaci jen pod dohledem osoby starší 15 let.