„V rámci programu prevence kriminality jsme opět zařadili do své činnosti projekt na forenzní znační jízdní kol, invalidních vozíků, případně jiných kompenzačních pomůcek,“ uvedla za MP Ludmila Chladová.

Toto značení je vidět jen po UV světlem a je odolné proti počasí, mechanickému i chemickému poškození a neškodí ani předmětu, na který se nanáší. „V minulosti o to byl velký zájem, proto v projektu pokračujeme i letos,“ pokračovala Chladová. Vlastní evidence a značení bude probíhat na služebně Městské policie Domažlice v konkrétní dny ve stanovených časech, kdy o termínech budou zájemci telefonicky informováni preventistkou MP. Pro vlastní evidenci pak majitel kola musí mít občanský průkaz a doklad o jeho nabytí, pokud jej nemá, bude s ním na místě sepsáno čestné prohlášení.