Pět zdravých vzrostlých stromů zlikvidovala i přes zákaz firma Feigl paleta CZ sídlící v lokalitě u nádraží v Koutě na Šumavě.

Koutští občané podali proti tomuto neoprávněnému jednání stížnost na vedení obce, které ji postoupilo Odboru životního prostředí v Domažlicích.

„Firma nerespektovala rozhodnutí obecního zastupitelstva, a proto jsme se rozhodli zasáhnout. Není možné, aby si někdo dělal, co se mu zlíbí. Firma pokácela stromy v březnu, pět dní poté, kdy bylo jejich zástupci na zasedání zastupitelstva sděleno, že jejich žádost byla zamítnuta. Chtěla jsem vědět, zda se v této věci nějak pokročilo. Na odboru životního prostředí jsem se dozvěděla, že firmě byla vyměřena pokuta, na niž však zatím nikdo nereagoval,“ popisuje za koutské občany situaci Jiřina Ticháčková s tím, že ani na jednání, které odbor v této věci svolal, se nikdo z Firmy Feigl paleta CZ nedostavil.

Stromy, které firma bez povolení porazila, byly chráněny zákonem. Jednalo se o tři smrky, břízu a další listnatý strom, jejichž objemy kmenů ve výšce 130 centimetrů měřily od devadesáti do 139 centimetrů.

„Věříme, že spravedlnosti bude učiněno zadost a že argument ´skalních zastánců´ vlastnických práv, že strom, který roste na jejich pozemku patří jim a mohou si s ním dělat, co chtějí, už dávno patří minulosti. Není možné, aby někdo nerespektoval zákon a obcházel rozhodnutí našeho zastupitelstva,“ dodává Ticháčková.

Vyměřenou mnohatisícovou pokutu zatím firma neuhradila. Pokud nebude reagovat ani na druhou upomínku, přistoupí odbor životního prostředí k vymáhání pohledávky soudní cestou.

S firmou není možné se spojit, na vzkazy v elektronické schránce nikdo nereaguje a v koutské pobočce firmy není nikdo k zastižení.