Pět lip nedávno pokáceli zaměstnanci Domažlických technických služeb v Kozinově ulici. Nebyl to jediný podobný zásah ve městě v uplynulém zimním období.

„Lípy byly odstraněny z důvodu plánované rekonstrukce kanalizace v Kozinově ulici,“ informoval Petr Sladký z odboru životního prostředí.

„Chodím kolem tohoto stromořadí do nemocnice. Na čerstvé pařezy je smutný pohled,“ konstatovala Anna Pošlová. V tomto místě se počítá s obnovou celé lipové aleje, která je ve špatném zdravotním stavu.

K dalšímu vyřezání stromů došlo v Masarykově ulici za nádražím při výpadovce na Kdyni na břehu Zubřiny.

„Zde bylo povoleno pokácení přestárlých vrb podél komunikace, kterou ohrožovaly pádem větví,“ uvedl Sladký.
Porost na břehu řeky v Masarykově ulici je obnovován dosadbou nových olší a javorů.

Prořezání a kácení stromů a dřevin úředníci odboru životního prostředí povolují v drtivé většině v období vegetačního klidu, které platí od začátku října do konce března.

V uplynulých měsících tak došlo ještě ke kácení dřevin na sídlištích Palackého a Kozinovo pole.
„Byly tam nevhodně vysazené stromy a keře pod okny, nebo se jednalo o v zimě poškozené stromy či dřeviny ve špatném zdravotním stavu,“ vysvětlil Petr Sladký.

I v těchto lokalitách byla uložena náhradní výsadba okrasných keřů. Tam, kde to prostorové podmínky dovolí, zasadí stromky.