Kde pořádala StB nechvalně proslulé akce ´Kameny´? Co byly Pomocné technické prapory? Na tyto a další otázky odpovídá expozice 3. odboj v Československu vystavená v Muzeu Chodska v Domažlicích.

„Chtěli jsme návštěvníkům ukázat, co se v našem regionu po únoru 1948 dělo a připomenout osoby, které se aktivně podílely na narušitelské a odbojové činnosti v dobách nastupujícího socialismu,“ objasnil Deníku ředitel Muzea Chodska v Domažlicích Josef Nejdl.

Výstava putuje po celé republice a je doplněna o dva panely přibližující tehdejší situaci v Domažlickém regionu.

Podle Oldřicha Tikala z Konfederace politických vězňů nemají obyvatelé okresu dostatečné povědomí o komunistických zločinech, které se zde staly nebo naopak o lidech, kteří pomáhali.

„Lidé na Domažlicku byli v odbojových akcích čilí. Hranice s Německem byla vždy velmi tenká, a tak místní obyvatelé znali ´na čáře´ každý kámen a odvedli spoustu práce při získávání a dodávání zpráv a při převádění emigrantů,“ říká Tikal.

Expozice se zmiňuje například o provokativních akcích zvaných ´Kameny´. Při nich se příslušníci StB vydávali za převaděče. Vyhledávali emigranty a přiváděli je k napodobeninám amerických pohraničních služeben na falešných hranicích.

„Tam z nich agenti StB, přestrojení za členy americké kontrarozvědky, vymámili informace o dalších nepřátelích režimu. Iluze přechodu za hranice a následné zatčení bylo ´divadlem´ sehraným tak, že se oběti o celé kamufláži ani nedozvěděli,“ vysvětlil Tikal.

Dvojjazyčná výstava je zdarma a má úspěch především u cizinců. Se začátkem nového školního roku přibyli podle zaměstnanců muzea návštěvníci z řad školáků.

„Ti k nám chodí se svými pedagogy v rámci výuky dějepisu nebo občanské výchovy. Myslíme si, že je pro ně důležité poučit se i o tomto období naší novodobé historie,“ dodává Nejdl. Výstava potrvá do 24. října.