Dobrá vůle a chuť udělat něco nezištně pro své okolí provází pozoruhodnou aktivitu majitele restaurace a pensionu na Pleši Marka Hruši a jeho přátel.
„Je to člověk, se kterým nás pojí v současnosti nejen přátelství, ale i vzájemné spolupořádání několika akcí během roku v rámci našeho podnikání v cestovním ruchu zde v Českém lese,” vypráví Jindřich Rejšek z Rybníka, který s iniciátorem renovačních prací úzce spolupracuje.

„Pan Hruša mne zaujal nejen tím, že zprovoznil restauraci na Pleši, ale dal do pořádku i její okolí, kde ještě před několika lety panovalo smutné pusto a velký nepořádek,” vzpomíná Rejšek a pokračuje: „Co se mi ale na tomto člověku lidsky moc líbí, je práce v jeho volném čase, kterého má vzhledem k mnoha podnikatelským aktivitám velmi málo.”

Konkrétně se jedná o rekonstrukci křížků - božích muk, nacházejících se většinou v těsném okolí původních příhraničních vsí, které zanikly po válce po odsunu německých obyvatel.

Podstavce jsou mnohdy zapadlé kdesi v zeleni, jindy jsou zčásti ukryté v zemině a křížky tam většinou chybí.

Marek Hruša za pomoci svých přátel očištěné podstavce umísťuje zpět na místo, kde se zřejmě v minulosti nacházely a z vlastních prostředků na ně opatřuje kovový nebo dřevěný křížek.

„Nechává vyrobit a přidělat i dlaždici s fotografií domu, který se v daném místě v minulosti nacházel,” popisuje další z kroků, které záslužnou činnost provází Jindřich Rejšek.

Nedávno parta přátel umístila křížek v blízkosti zaniklé obce Mostek, která se nachází při Radbuze u silnice vedoucí z Rybníka do Bělé nad Radbuzou.
„I zde byl podstavec povalený a zarostlý v lese. My jsme ho s několika rybnickými spoluobčany z lesa traktorem na laně vytáhli, očistili a prořezali jsme jeho okolí,” popisuje Rejšek.

Kamarád pana Hruši - umělecký kovář vyrobil nový křížek, který tam v minulých dnech přidělal.

„Na jaře chceme okolí tohoto místo ozdobit květinami,” prozradil další záměry rybnický podnikatel.

„Činnost pana Hruši jasně dokazuje, že ne každý podnikatel musí automaticky hledět pouze na svou materiální stránku. Jako normální člověk se srdcem na správném místě dokáže přispět vlastní iniciativou a prací nejen ke zkrášlení zdejší krajiny a okolí. Jde i o úctu k historii a k místům, kde ještě před několika desítkami let běžným životem žilo a pracovalo docela velké množství lidí,” uvádí Rejšek.

„Restaurace Na Pleši se stala v médiích terčem několika kritik z řad turistů a cyklistů, kterým se nelíbí, že se zde nemohou občerstvit pivem za stejné peníze, jako v klasické čtyřce kdesi ve městě. Mnoho lidí nemá ani tušení, co obnáší podnikání na tak odlehlém místě, kdy je provozovatel odkázán pouze na vlastní zásobování, dopravu personálu a podobně,” popisuje Jindřich Rejšek jeden z důvodů, který ho vedl k popsání dobrovolné činnosti svého kolegy.

„Druhou myšlenkou, která mě k tomuto vede, je to, že na podobné projekty, jakými jsou obnovy křížků, získávají různé mikroregiony, spolky a podobně peníze z fondů Evropské unie, a tak mě napadá, zda je tento postup opravdu nutný?” uzavírá Jindřich Rejšek.