Disproporce v cenách za odvoz odpadu se rozhodli odstranit v Domažlicích.

„Porovnali jsme, kolik za odvoz směsného odpadu platí podnikatelé v okolních městech. Zjistili jsme, že ceny se tam pohybují od 2 500 do 4 000 korun,“ uvedl Deníku k jednomu z bodů z posledního jednání městské rady místostarosta a radní Pavel Wolf.

Dosud platili podnikatelé v Domažlicích za vývoz popelnice o obsahu 110 litrů jedenkrát týdně roční poplatek 1 476 Kč + DPH, v případě kontejneru pak 14 340 Kč plus DPH.

Radní srovnávali nejen skutečné náklady na odvoz odpadu, ale ceny pro podnikatele porovnávali s cenami pro občany za svoz a likvidaci komunálního odpadu.

„K navýšení cen pro podnikatele se zvedla veliká diskuze,“ dodal k nelehkému a dlouhému jednání rady o tomto bodu Wolf.

„Brali jsme úvahu fakt, že čtyřčlenná domácnost žijící v rodinném domku platí ročně poplatek za svoz, likvidaci a sběr komunálního odpadu jeden tisíc a osm set korun. Rozhodli jsme se v souvislosti s tím, že od 1. ledna 2010 navýšíme podnikatelům ceny. Za nádobu o obsahu 110 litrů při cyklu vyvážení jedenkrát týdně zaplatí podnikatel 1 896 korun plus DPH. V případě kontejnerů o obsahu 1 100 litrů a vyvážení jedenkrát týdně bude stát podnikatele svoz desetinásobek, tedy 18 960 korun plus DPH,“ upřesnil starosta Miroslav Mach.

Zvedání cen za odvoz odpadu se tentokrát nedotkne běžných občanů.

„Zatím o zvyšování cen ´popelného´ u občanů neuvažujeme. Důvod je ten, že se nám daří velice dobře odpad třídit, což je hlavně jejich zásluha. Výtěžností vytříděného odpadu v Domažlicích na jednoho obyvatele jsme se dostali do vyšší skupiny, chybí málo, abychom byli ještě lepší. Čím více separovaného odpadu se podaří ve městě vytřídit, a to i přesto, že město platí jeho svoz, tím více peněz se nám vrátí ve výkupních cenách,“ upozorňuje starosta Mach.

Městu Domažlice se i nadále vyplatí, pokud budou jeho obyvatelé odevzdávat tříděný odpad do sběrných nádob, takzvaných zvonů.

„Lidé by si měli uvědomit, že PET lahev či jakýkoliv skleněný obal vyhozený do popelnice stojí město peníze, kdežto stejné obaly umístěné do ´zvonu´ naopak radnici peníze přinášejí,“ zakončuje Mach.

Kolik zaplatí podnikatelé od 1. 1. 2010:

Popelnice (110 litrů) 1 896 Kč+ DPH

Kontejner (1 100 l) 18 960 Kč+ DPH