Domažličtí radní hledali cestu, jak ztráty podnikatelů vykompenzovat, a to za období stavu nouze, konkrétně jde o období od 1. dubna do 30. června.

Při diskusi a zvažování podpory se nájemci v prostorách města rozdělili do dvou skupin. V první jsou ti, co museli své provozovny zcela uzavřít a do druhé skupiny pak spadají ti, kteří otevřeno měli, ale kvůli koronavirové situaci a stavu nouze měli nižší tržby.

„Jako rada jsme rozhodli, že všem těmto nájemcům poskytneme slevu na nájemném, a to o 30 procent,“ uvedl domažlický místostarosta Stanislav Antoš s tím, že zároveň všem bez rozdílu město rovněž pozastavilo za ty tři zmíněné měsíce platby nájemného.

„Jejich splatnost jsme odložili do konce roku,“ pokračoval Antoš.

Co se týká druhé skupiny podnikatelů, kteří zavřeno mít museli, ti mají nárok na podporu a kompenzaci i od státu.

Podpora od státu je prostřednictvím speciálního dotačního programu COVID – Nájemné, které připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu.

„Výzvu jsme od počátku koncipovali tak, abychom nájemcům v provozovnách poskytli podporu rychle, na základě jasných pravidel, za celý druhý kvartál roku 2020, a to vše bez zbytečné byrokracie a on?line. K čerpání podpory za celé období duben, květen a červen tedy postačuje jen jedna žádost,“ řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodal:

„Podstatou programu COVID – Nájemné je participace, která v praxi znamená: pronajímatel sleví alespoň 30 procent z nájemného, nájemce uhradí 20 procent a stát mu přispěje 50 procent.“

Dvacet procent tedy stále zůstává na nájemci. Město Domažlice nicméně vyzývá ty podnikatele, kteří mají nárok na státní příspěvek, aby se co nejdříve obrátili na vlastníka prostor, tedy na město.

„Program v současné době běží a bude trvat jen do konce září. Zároveň chceme podotknout, že radní jsou ochotni v této věci jednat i nadále. Nelze totiž vyloučit případné další údery viru a z něj vyplývající omezení, které by se tak mohly v budoucnu opakovat,“ pokračoval k záležitosti kompenzace místostarosta Stanislav Antoš.

U dotačního programu podnikatel může sledovat stav jeho žádosti, případně ji doplnit nebo upravit.

„Program respektuje dočasný rámec Evropské komise, podle kterého lze nyní poskytovat přímé granty až do výše 800 000 eur. Dotace je financována z vládní rozpočtové rezervy, kde je na ni aktuálně vyčleněno 5 miliard korun,“ doplnila náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro EU a zahraniční obchodu Martina Tauberová.