"Tato pouť, která má mnohem delší příběh než Chodské slavnosti, které se konají od roku 1955. Kostelík sv. Vavřince a pouť má kořeny už v baroku, kostel vznikl již v roce 1695 na Veselé hoře u Domažlic. Největší poutě se zde konaly během 19. století a navštívili je i tací velikáni jako Božena Němcová nebo J. Š. Baar. Největší pouť je ale datovaná do roku 1939, kterou vedl monsignor B. Stašek zároveň jako manifest proti Hitlerovu režimu," sdělil Karl Reitmeier.

Svatovavřinecké mše jsou vždy v sobotu a v neděli a konají se pod širým nebem. Sobotní celebroval generální vikář plzeňské diecéze Jakub Holík, před ním se ale úvodního slova ujal domažlický farář Miroslaw Gierga. Ovšem před mší se jako vždy konal liturgický průvod ke kostelu vedený ministranty, provázený dechovou hudbou a hlavně záplavou chodský krojů. Kromě nich se průvodu účastnili zástupci hasičů, myslivců. V průvodu šlo i vedení města Domažlic - starosta Zdeněk Novák a oba místostarostové Stanislav Antoš a Radek Wiesner.

Nedělní bohoslužbu pak vedl polský farář Dariusz Gadomski. Nedělní mše se zúčastnili v hojném počtu i zástupci jednotlivých chodských souborů, kteří se pak spontánně a strhnutí atmosférou, chopili svých nástrojů a zahráli nejen pro sebe, ale i přítomné.