Situaci vyřešil Jiří Foist ze Štichova. Narychlo sestrojil vlastní pluh, za nějž zapřáhl své koně. „Postupně jsem střídal všech pět koní. Udržovali jsme celý den a celou noc průjezdnou silnici č. 19347, což je zhruba šestikilometrový úsek od křižovatky do Čečovic až do Kvíčovic. Samozřejmě jsme prohrnovali celou obec Štichov,“ popsal Jiří Foist.

Díky němu se mohli nejenom Štichovští dostat do svých zaměstnání, ale i děti do škol. Ráno tak do obce mohl autobus přijet bez potíží. Úklid pluhem s koňským povozem měl navíc výhodu. „Tím, jak pluh jede pomalu, vezme vše,“ vysvětlil Foist. S koňmi má velké zkušenosti nejenom z různých akcí či jako partnerský kočí Národního parku Šumava, ale pracuje s nimi i v lese.