Čtyřicítka členů včetně zástupců zbývajících sborů okrsku a hostů si jako první vyslechla zprávu jednatele Jiřího Grösla, jenž vyjmenoval výčet všech akcí od minulé valné hromady a bylo jich opravdu hodně. Jen namátkou jmenujme jen ty hlavní – uspořádání tradičního bálu, zajištění programu a kytiček ke svátku žen, postavení májky na návsi, účast na okrskové soutěži v požárním sportu, samozřejmostí jsou návštěvy jubilantů s dárkem a bohužel i účast na posledním rozloučení se zesnulými členy. Loučimští jsou aktivní i v rámci okrsku, několik jejich členů je v jeho vedení, a tak se pravidelně zúčastňují každoročního velitelského dne i dalších akcí, svými členy posilují i pocinovické družstvo v Chodské veterán lize.

Po zprávě o hospodaření a dalších procedurálních záležitostech schůze došlo k předávání ocenění. Za 20 let členství převzali stužku Petr Široký a Jiří Grösl, za 50 let pak Šimon Kalaj a Karel Nejdl. Čestné uznání Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska obdržel Jaroslav Široký, čestné uznání Krajského sdružení pak Josef Šváb a Milan Zimmermann a medaile Za příkladnou práci Richard Honka a Zdeněk Huspek.

„Hlavní kulturní akcí letošního roku byla oslava 660 let založení obce, na které se hasiči podíleli nejen při stavbě společenského stanu, pódia, parketu a zázemí pro občerstvení, ale i na zajištění celého slavnostního odpoledne, a nebudu přehánět, když řeknu, že kdyby hasiči nepomohli, tak by se oslavy asi nekonaly,“ zmínila starostka obce Loučim Jana Dirriglová.

Valnou hromadu pozdravili zástupci SDH Dobříkov, Libkov, Chodská Lhota, za okrsek i Pocinovice jeho starosta Leon Stavovčík. Činnost okresu i okrsku na závěr shrnul zástupce okresního sdružení Václav Ponocný.

Při večeři (klasika vepřo-knedlo-zelo) se na plátně rozběhl fotografický přehled činnosti za celý rok kronikáře sboru Z. Huspeka a potom už zahráli a zazpívali Zdeněk Trefanec se svojí ženou Danou.
Tak jako v předchozích letech aktivita loučimských hasičů nepolevila a vzhledem k postupnému, byť možná pomalejšímu omlazování členské základny nepoleví určitě ani v budoucnu.

Zdeněk Huspek