Vůbec poprvé jsme zaznamenali přítomnost vozu RTI na Čerchově.

A zatímco u sousedů mají zataženo, do Domažlic svítí sluníčko.