Bobří svým řáděním způsobují škody v přírodě i dopravní nehody, jak se stalo v průběhu dubna na Domažlicku. Zde se bobr vyskytuje opravdu hojně. Občan Klenčí pod Čerchovem, Karel Smutný, popsal zdejší situaci. „Jsou na Čerchovce, u klenečeského rybníka, na Poběžovicku a mezi Meclovem, na Lískové, Železné, pod Hyršovem na Srubech, na Peci, pod Chodovem, na Folmavě a Spálenci. Tam proběhla epizoda, kdy bobr obsadil vyhřívaný bazén v místním nevěstinci a odmítal ho opustit.“

V okolí Plzně se vedle bobrů vyskytují i nutrie a lidé je si zvířata zaměňují.

Na Rokycansku sídlí v Hrádku, u Klabavy či ve Vranovicích. Tam obsadili Dírecký potok a jeho okolí. Vykácenými stromy ucpali zaústění kanalizační výpusti, hladinu spodní vody Vranovického jezera zvedli o metr. „Tím vyplavili septiky v chatové oblasti u jezera a došlo tak ke kontaminaci vody,“ vylíčil místostarosta Břas Petr Kuncl.

Chodská liga mladých hasičů byla zahájena závodem v Pocinovicích.
Chodská liga mladých hasičů zahájena vítězstvím Chodova a Chodské Lhoty

Nebezpečí tak bobr působí spíše svými činy, než v bezprostředním setkání s člověkem. Václav Říš z Agentury pro ochranu přírody a krajiny zmínil, že pokousat člověka může jen při pocitu ohrožení. Ovšem způsobuje především škody na majetku. Za rok 2016 bylo podle krajského Odboru životního prostředí vyplaceno 500 000 korun. Za rok 2017 se souhrny stále sčítají. Proti okusu se lze chránit, nicméně záleží to na konkrétním jevu a vlastníkovi či správci pozemku.

Podle Pavla Moulise z rokycanské záchranné stanice živočichů se bobři vracejí do naší přírody v posledních asi dvaceti letech. Václav Říš připomenul, že bobr patří mezi silně ohrožené živočichy. „Na území Čech bobři v minulosti již dvakrát vyhynuli,“ dodal Jiří Vlček z Oddělení pro ochranu přírody v Plzeňském kraji. Ochrana bobra je proto zvlášť důsledná, což pociťují především na Tachovsku, které spadá do oblasti CHKO, je ochrana o to přísnější a žádost o výjimky odlovu či likvidace jsou zamítány.

Ovšem podle obyvatel obcí a měst je zvíře přemnožené. Podle Agentury jsou sice povoleny výjimky na odchyt či likvidaci, nicméně podle myslivce Procházky z Domažlicka je bobr téměř jako černá zvěř a měla by se začít střílet.

Gymplácký Majáles 2018 v Domažlicích byl na téma "Čím jsme chtěli být, když jsme byli malí".
Majáles oslavili i průvodem masek