Sbor dobrovolných hasičů Poděvousy byl založen roku 1923. Tehdy byla hlavní náplní sboru především záchrana osob a majetku. Později, s nástupem a dostupností profesionálních hasičů, začala jít tato aktivita poněkud do ústraní a sbor dobrovolných hasičů se přeorientoval spíše na hasičský sport.

Zejména příchodem Josefa Huly, který dokázal dostatečně nadchnout několik dalších lidí, stoupla úroveň hasičského sportu v Poděvousích prudce nahoru.

Poděvouští hasiči aktivně soutěží a účastní se Západočeské hasičské ligy, kterou i několikrát pořádali. Sportovní úspěchy přitom rozhodně nepatří jen poděvouským hasičům, ale i zdatným hasičkám. Družstvo žen fungovalo ve sboru již před mnoha lety, po několika úspěšných sezonách se rozpadlo a k opětovnému založení došlo až v srpnu 2006. Tehdy sboru přibylo několik členek odjinud a kromě samotných požárních útoků se ženy soustředily i na postupové soutěže a stovkování. Od té doby poděvouské hasičky aktivně soutěží dodnes.

„Pár let tu byla i dvě družstva, teď už je ale zase jenom jedno s několika náhradnicemi. Udržet čtrnáct ženských přece jen není jednoduché," směje se Anděla Sedláčková, náměstkyně starosty sboru.

Před pěti lety se poděvouské hasičky probojovaly i na mistrovství republiky v požárním sportu 2011 v Ostravě. Byly tam úplně poprvé a ze sedmnácti družstev skončily na osmém místě.

Poděvouský sbor má v současné době přibližně 75 členů, z toho čtyřicítku aktivních. Sbor zařazený do kategorie JPO V má už několik let i fungující zásahovou jednotku. Vlastní stříkačku PS 12, zásahové vozidlo dodávku Citroën Jumper a další potřebné hasičské vybavení.

K obci má blízko výjezdová jednotka profesionálních hasičů ze Staňkova, a proto poděvouští hasiči především asistují u místních událostí, jako například při posledním zásahu v obci – požáru komína.

„Největší požár, který si pamatuji, byl požár stohu zemědělského družstva v roce 2004," vzpomíná Sedláčková. Oheň se pustil i do neposekaného obilí kolem a vítr ho hnal k zahradám a obytným budovám. „Hasiči z naší vsi tehdy zachránili hodně věcí, než přijela zásahovka. Mohlo to být mnohem horší. Sláma pak hořela ještě dlouho poté. Když ji hasiči HZS dohasili, ještě asi dvě noci jsme ji hlídali, zda nezačne znovu hořet," dodala Sedláčková.

Poděvouští hasiči a hasičky se samozřejmě nevěnují jen sportu nebo pomoci při zásazích, ale pomáhají i obci, kde je zapotřebí, a podílí se na kulturním životě vsi. Spolupracují při pořádání obecního plesu, vloni i při srazu rodáků, společně s fotbalisty organizují dětský den. Hasiči také každoročně pořádají dětský maškarní karneval – ten se konal i začátkem tohoto měsíce a šlo již o patnáctý ročník.
Poděvouské hasiče nyní čeká oprava hasičárny, která potřebuje nové dveře. „A samozřejmě lidí není nikdy dost, rádi bychom přivítali další mladé perspektivní sportovce," zakončila Sedláčková.

Dobráci roku

Reprízu reportáže o hasičích z Poděvous si můžete poslechnout na vlnách Českého rozhlasu Plzeň v neděli 21. února v 15 hodin. Dalším hasičským sborem zapojeným do soutěže Dobráci roku, který představíme příští týden, budou dobrovolníci ze Lhoty pod Radčem na Rokycansku.