„V Domažlicích na každé směně slouží 12 příslušníků. Minimálně devět jich musí být přítomno na stanici, aby byli v případě potřeby schopni okamžitě obsadit  2 výjezdová družstva, případně doplněná o speciální techniku," popisuje Václav Petržík, ředitel územního odboru Domažlice. Další mohou mezitím být na odborných školeních či seminářích. Ve Staňkově musejí být kdykoliv v pohotovosti čtyři muži, na směně jich je maximálně o jednoho víc.
Co se děje po telefonátu na tísňovou linku?
Hovory na linky 112 či 150 se sbíhají do krajského operačního střediska. Moderní  technické vybavení umožňuje  identifikovat adresu volajícího z pevné sítě  nebo určit polohu mobilního telefonu,operátor se ho navíc ptá na přesné podrobnosti o místě a rozsahu události.

Poté v rychlém sledu se na domažlickém či staňkovském pracovišti rozsvítí panel s informacemi, ze kterých si přítomní hasiči připravení na zásah přečtou, jaká technika má k zásahu vyjet. Stanicí se v tom okamžiku rozezní i akustické signály.

„Veliteli jednotky mohou být  ještě cestou k zásahu  operátorem upřesněny další podrobnosti nahlášené události," doplňuje Petržík.
Obě pracoviště profesionálních hasičů v domažlickém regionu jsou zařazena do kategorie jednotek požární ochrany I. To znamená, že od nahlášení události musí do dvou minut v kteroukoliv denní či noční hodinu vyjet ze svého stanoviště.
Poděkování potěší
„Naši příslušníci vyjíždějí nejen k požárům, ale i dopravním nehodám, únikům ropných a chemických látek i technickým zásahům, jako jsou povodně, popadané stromy a podobně," shrnul ředitel. Hasiči se následně setkávají i s poděkováním od těch, kterým svými zásahy pomohli.

„Každý den se setkávat s lidským utrpením, to je psychicky velice náročné. Čas od času se stává, že nám lidé přijdou poděkovat, je to pro nás morální podpora a výraz toho, že si naší práce váží. Mnozí z nás tuto profesi berou jako celoživotní poslání s touhou pomáhat. Poděkování proto pokaždé povzbudí," konstatoval Petržík.

Stále se zdokonaluje technické vybavení profesionálních hasičů. Kromě cisternových stříkaček disponují i výškovou technikou (žebřík, plošina), chemickým kontejnerem pro zásah u úniku nebezpečných látek a také lodním kontejnerem pro záchranu osob na vodě. V domažlické garáži je připraven i těžký vyprošťovací automobil T 815, hasiči nazývaný Kraken."

Další příslušnici domažlického pracoviště HZS PK mají na starosti požární prevenci, kontrolu dodržování předpisů a vydávají například také stanoviska potřebná při stavbě různých objektů. Hasiči jsou také hlavním koordinátorem  a páteří  integrovaného záchranného systému.

Podstatná je spolupráce s jednotlivými sbory dobrovolných hasičů v obcích. „Velmi si vážíme jejich práce, kterou dělají v době svého volna," uvedl Petržík. Jeho kolegové pro jarní měsíce připravili školení velitelů a strojníků dobrovolných sborů. Organizují také společná taktická a prověřovací cvičení.

V době, kdy nemíří k zásahu, se profesionální hasiči věnují další činnosti – odborné přípravě,údržbě techniky, besedám ve školách, připravují ukázky strojů pro slavnostní příležitosti, exkurze přímo ve stanici apod.

Pracoviště Domažlice:

Profesionální požární ochrana v Domažlicích funguje od roku 1986. Z této doby je i areál v Břetislavově ulici, ke kterému byla později dostavěna administrativní budova. Před rokem 1986 fungovala jen dobrovolná požární ochrana. S rozvojem techniky a zvyšováním počtu zásahů byla tato činnost zprofesionalizována.

Kategorie jednotek požární ochrany

JPO I–jednotka HZS okresu (Domažlice,Staňkov), limit výjezdu do 2 min.
JPO II- jednotka SDH obce s územní působnosti, limit výjezdu do 5 min.
JPO III-jednotka SDH obce s územní působnosti, limit  výjezdu do 10 min.
JPO IV a VI- podnikové jednotky
JPO V- jednotka SDH obce, limit do 10 min

Kdy a kam volat?

V případě ohrožení života, zdraví, životního prostředí či majetku neváhejte zavolat linku tísňového volání. V případě, že je třeba asistence více složek (např. složitá dopravní nehoda) nebo si nejste jisti, kterou složku kontaktovat, volejte jednotné evropské číslo tísňového volání 112. Toto číslo do roku 1998 sloužilo k informacím o přesném čase.

Kdo se může stát profi hasičem?

Příslušníkem HZS se může stát občan ČR starší 18 let, bezúhonný, způsobilý k právním úkonům. Nesmí být členem žádné politické strany a nesmí vykonávat živnostenskou činnost.  Musí být zdravotně i osobnostně způsobilý, mít minimálně středoškolské vzdělání. Při přijímacím řízení prochází psychotesty a fyzickými testy (sestává se ze dvou silových disciplín – např. kliky, přítahy, lehy-sedy a jedné vytrvalostní (např. běh, plavání).