Vše začalo v dubnu Jarním svodem v Lovecké chatě LČR Horšovský Týn. Další zkoušky následovaly: 30. 4. Zkoušky vloh v MS Mrákov (zúčastnilo se 8 psů), 20.5. Bezkontaktní norování v MS Černíkov se 14-ti psy, 9.7. v MS Chocomyšl se 16-ti psy a poslední 7.10. opět v MS Chocomyšl s největší účastí, celkem přišlo složit zkoušku 22 psů. 8.7. Barvářské zkoušky v MS Koloveč s 12ti psy, druhý den 9.7. opět Barvářské zkoušky tentokrát s 18-ti psy v MS Koloveč a MS Srbice, 20.8. Barvářské zkoušky honičů v honitbě MS Chudenice s 10-ti psy, 21.8. Zkoušky z vyhledání vyhánění a nahánění zvěře ZVVZ s 12-ti psy v MS Chocomyšl a MS Chudenice.

2 x BZ, ZN, BZH a ZVVZ naplňuje v letních měsících svým výcvikovým táborem Dana Hájková z Mlýnce u Klatov, za což ji patří poděkování. Často se pak z těchto vůdců stávají i řádní členové našeho OMS.

27. a 28. srpen patřil již tradičnímu Chodskému čakanu, kdy v jeho 22. ročníku proběhly Lesní a Barvářské zkoušky se 6-ti psy v honitbě MS Trhanovská hora a Černovrší. Sponzorem letošního Čakanu se staly LČR Horšovský Týn.

8.10. se konaly přeložené Zkoušky vloh v MS Černíkov s 9-ti psy a 16.10. přeložené Barvářské zkoušky v MS Trhanovská hora a Černovrší zúčastnilo se 8 psů.

Poslední kynologickou akcí našeho okresu byly dvoudenní Honičské zkoušky, které proběhly ve dnech 12.-13. 11. se 6-ti psy v MS Černíkov, MS Trhanovská hora a Černovrší. I tyto zkoušky sponzorovaly LČR Horšovský Týn.

Celkem prošlo různým typem zkoušek 147 psů a jarním svodem 38 psů. Jménem všech zúčastněných bych chtěl poděkovat všem výše jmenovaným Mysliveckým spolkům za propůjčené honitby, LČR za sponzorství a v neposlední řadě Trubačům OMS Domažlice, kteří troubením na své nástroje doprovázeli většinu těchto kynologických akcí. Dík patří i všem organizátorům, bez nichž by se zkoušky jen těžko uskutečňovaly.

Za ČMMJ z.s.OMS Domažlice Petr Kopf

VÍTĚZ Chodského Čakanu Radovan Plšek líbá „Čakan“ z ruky kynologického předsedy Miroslava Hrušky.Zdroj: archiv OMS Domažlice