Problémem ale bylo, že potřebuje rozsáhlou a nákladnou rekonstrukci. S tím pomohli příznivci pozorovatelny, díky nim byla sbírka úspěšná.

Lomeček leží v srdci Českého lesa. Byl původně zatopeným kamenolomem a stal se krásným a inspirativním místem pro hosty z Čech i ze zahraničí. Prostředí přitahuje svou osobitou atmosférou nejširší veřejnost a také bohémy a umělce napříč všemi obory, malíře, sochaře, muzikanty, fotografy. „Naším největším unikátem je podvodní kabina, která z hloubky devíti metrů umožní téměř osobní setkání s obřími kapry, jesetery a jinými podvodními tvory. Z vlastních prostředků jsme kabinu od Svazu českých potápěčů v neprovozuschopném stavu odkoupili a zachránili ji před její nenávratnou likvidací. Nyní ale potřebujeme finanční podporu na rekonstrukci celého objektu i s jeho nezbytným příslušenstvím, aby splňoval nejenom legislativní a bezpečnostní podmínky pro provoz, ale také aby všem návštěvníkům dalších pár let sloužil a byl zajištěn přiměřený komfort a dostupnost pro všechny hosty. Pozorovatelna je v provozu od roku 2011, za tu dobu došlo k opotřebení působením povětrnostních vlivů, vody i běžným užíváním. Je potřeba vyměnit pochozí rohože na lávce a zároveň kabinu celou obrousit a natřít, vyměnit kompletní elektroinstalaci a udělat revizi a celkovou revitalizaci a zajistit její chod,“ uvedl důvod rekonstrukce Zrůst.

Jelikož se počítá s vysokými náklady, byla vyhlášena sbírka na portálu Donio.cz na 300 000 Kč a to se díky oblibě pozorovatelny podařilo vybrat. „Moc všem děkujeme, rekonstrukce začne do 14 dnů," sdělil Zrůst.