„Naše partnerství trvá už velmi dlouho a není pouze formální. Při loňských volbách v Německu se zastupitelstvo vyměnilo, neboť bylo zvoleno osm nových členů. Toto setkání pořádáme proto, abychom se navzájem seznámili a noví zastupitelé měli možnost prohlédnout si naši obec,“ uvedl starosta Pocinovic Václav Svoboda s tím, že hosty ze Schwarzachu chtějí provést celým katastrem obce.

„Chceme jim ukázat školu, hasičárnu, sportovní areál, kulturní dům, ale zavezeme je také do osady Orlovice, Nové Pocinovice a k Dobré Vodě,“ řekl nám starosta.

Obě obce uspořádaly již několik společných akcí. Pocinovičtí se v Německu zúčastnili soutěže Hry bez hranic a starosta obce Schwarzach Alois Böhm si nenechal ujít vítání občánku v Pocinovicích. Při té příležitosti navrhl zasadit stromy k výročí narození vítaných dětí.

Zastupitelé obou obcí, společně s rodiči zasadili dub, jenž je německým národním stromem a lípu, která neodmyslitelně patří k Čechám. Na pamětním místě je umístěna i tabule se jmény dětí, kterých se to týká.

„Jsme už dlouho dobrými přáteli. Jedinou bariérou mezi námi je jazyk. Ačkoliv se všichni pomalu učíme, stále ještě potřebujeme tlumočníka,“ dodal Svoboda.