I z tohoto důvodu uspořádalo vedení okrsku letošní velitelský den v pátek 17. večer a v sobotu 18. října dopoledne v Běhařově. Místem zásahu byla rozhledna na Markétě.

Na večerní instruktáž přijelo do hasičské zbrojnice v Běhařově 73 dobrovolných hasičů z deseti sborů: Běhařova, Chodské Lhoty, Libkova, Loučimi, Mezholez, Miletic, Pocinovic, Slavíkovic, Smržovic a Soustova. Jejich úkolem bylo natáhnout hadice pro vedení vody z požární nádrže v Dlažově až pod rozhlednu na vzdálenost 1500 metrů s úctyhodným převýšením 150 metrů!

Velitel okrsku Petr Ponocný rozdělil úkoly jednotlivým sborům a v osm večer už se všichni rozjeli na určená stanoviště. Z požární nádrže tlačil vodu stroj Chodské Lhoty a Mezholez do přenosných nádrží na dlažovskou náves, kde pracovaly stroje tři domácích, soustovských a miletických hasičů. Na dalším stanovišti nad silnicí spolupracovali Loučimští, Běhařovští a Slavíkovičtí stejným systémem a jejich stroje tlačily vodu k běhařovské cisterně. Těm pomáhali hasiči z Libkova, odtud už vedly hadice k cisterně pocinovické, která stála pod rozhlednou. Tady byli i hasiči ze Smržovic. Na ochoze rozhledny pak byla připravena Jana Schambergerová, Aleš Franěk a Pavel Franěk u hadice s proudnicí, a když voda dorazila až nahoru, skropili okolní stromy a celá akce skončila.

Na první pohled to vypadá jednoduše, ale zkoordinovat práci všech deseti sborů, zajistit dostatečné množství hadic ´B´ a prověřit tak akceschopnost dobrovolných hasičů dalo veliteli Ponocnému pár hodin práce, o velení sedmdesátce mužů v pracovních oblecích nemluvě.

Technickou stránku akce měl na starosti Václav Ponocný ml., který při závěrečném hodnocení řekl: „Vytlačit vodu na takovou vzdálenost a takové převýšení není běžnou záležitostí a hodně záleží, s jakým tlakem jednotlivé stroje i auta pracují. Bohužel se ukázalo, že jenom stroj miletických má tlakoměr funkční."

Trochu problém s tlakem byl mezi předposledním a posledním stanovištěm, tady se po propojení celého systému dodávka vody zdržela.

„Začínali jsme před jedenácti lety a bylo nás třicet," řekl po hodnocení spokojeně Václav Ponocný st.

„Dnešní velitelské cvičení bylo snad největší rozsahem, který jsme dělali. Příští rok už zase budeme skromnější."

V sobotu dopoledne velitelské cvičení pokračovalo zdravotním školením Evy Turečkové, učitelky střední zdravotnické školy v Klatovech a členky pocinovického družstva žen.

O žaludky účastníků akce se staraly ke spokojenosti všech hasičky SDH Běhařov, který velitelský den spolu s Pocinovickými organizačně zajišťoval.

Zdeněk Huspek