Zhodnotili při ní uplynulý rok 2008 a naplánovali si úkoly na rok letošní. Zpráva místostarosty Petra Ponocného nebyla dlouhá, zato však plná faktů.

„V současné době má náš sbor 74 členů, z toho starších 61 let je 21. Ve věku od 18 do 30 let máme 15 členů, věk zbytku hasičů se pohybuje od 31 do 60 let,“ uvedl Ponocný předtím, než vyjmenoval akce hasičů za uplynulý rok.

Pocinovičtí hasiči nechyběli při oslavách svátku sv. Floriana v Domažlicích, oslav 130 let existence SDH v Koutě na Šumavě anebo na oslavách 100. výročí sboru v Libkově.

Velice zajímavá byla účast na hasičském veletrhu požární techniky PYROS v Brně a hlavně na národní přehlídce požární techniky PYROCAR v Přibyslavi, kde představili svoji Avii DA 30.

Také hasiči v Pocinovicích jsou nápomocni obecnímu úřadu při přípravě různých akcí, jako je Dětský den, stavění a kácení máje. Úklid a čištění koupaliště, sběr kovového šrotu a úklid místních komunikací jsou pak každoroční samozřejmostí.
Hasiči také pomohli demontovat dosloužilé rozhlasové zařízení v obci, které bylo nahrazeno bezdrátovým rozvodem, sloužícím mimo jiné i k vyhlašování požárního poplachu. Pocinovický sbor je největší v okolí a stal se centrem okrsku č. 10. Kromě výcviku vlastní zásahové jednotky koordinuje činnost okolních sborů a odborně jim pomáhá. Zásahová jednotka se schází jednou za 14 dní ve zbrojnici.

„Vyvrcholením byly v loňském roce dvě akce – velitelský den v Orlovici, jenž má už patnáctiletou tradici, a uspořádání nultého ročníku Požární taktické soutěže, který měl – i přes osobní jednání se zástupci ostatních sborů – velmi malou účast. Přitom právě tato noční soutěž by měla být příležitostí ukázat, co se jednotky v průběhu výcvikového roku naučily,“ zaznělo během hodnocení na valné hromadě.

Chloubou hasičů je i 20 let stará cisternová automobilová stříkačka na podvozku Liaz, která se dočkala celkové rekonstrukce a byla vybavena nejmodernějšími technickými doplňky. Práce prováděla odborná firma, cena bez laku činila 450 tisíc korun a značnou část peněz ušetřili Pocinovičtí na přípravě vozu před opravou, kdy 16 členů odpracovalo 140 hodin. Bohatou fotodokumentaci nejen z této akce si mohli účastníci výroční valné hromady prohlédnout na její závěr.

Hnacím motorem hasičské činnosti v obci i okrsku je Václav Ponocný starší, který koncem roku převzal vysoké ocenění od Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska za dlouholetou práci – titul Zasloužilý hasič.
„Když jsem v Přibyslavi ocenění přebíral, byl jsem tam jeden z nejmladších,“ řekl 61letý hasič Ponocný a dodal: „Většina vyznamenaných samozřejmě pracuje v dobrovolných sborech dál a já nebudu výjimkou.“

Na valné hromadě přijali za členy a předali průkazy sedmi mladým hasičům. V Pocinovicích tak splnili úkol z loňského výročního jednání, kdy si dali za úkol zajistit pro svoji práci především mládež.

Autor: Zdeněk Huspek