VÝSTAVBA VODOVODU A KANALIZACE

Asi největší investiční stavební akcí, s jejíž realizací by se v Pocinovicích mělo v letošním roce začít, by měla být výstavba místního vodovodu, kanalizace a ČOV. Obec již v loňském roce vybrala zhotovitele pro tento projekt. Nyní obec čeká na rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP ČR a předpokládá, že stavební práce budou v jarních měsících zahájeny. „Potřebné dokumenty pro stavbu a podklady výběrového řízení jsme postoupili Státnímu fondu životního prostředí, který vše kontroluje. Nyní čekáme na rozhodnutí o poskytnutí dotace na tento projekt,“ sdělila nám starostka obce Pocinovice Marie Homolková. Výstavba vodovodu včetně kanalizace a ČOV by měla být dokončena v příštím roce, konkrétně do 30. listopadu 2019.

Současně s touto stavbou budou v Pocinovicích probíhat mimo jiné další dvě rekonstrukce – rekonstrukce vodního toku Andělice v režii Povodí Vltavy, s. p. a rekonstrukce sítě nízkého napětí v režii a společnosti ČEZ.

OPRAVA KAPLIČKY U DOBRÉ VODY

Začátkem května Obec plánuje zahájit opravu kapličky u Dobré Vody, o níž jsme v loňském roce naše čtenáře již informovali. V rámci oprav se vymění krov, který nahradí ten současný zborcený včetně nové střešní krytiny. Zachová se pouze malá věžička, která je na střeše umístěná. Zdivo kaple zůstane původní, opraveny budou omítky jak vnější, tak i ve vnitřní části kaple. Vzhledem k tomu, že je kaple vybudovaná pod kopcem a v případě mokra zde veškerá voda teče pod její základy, je nutné obnovit odvodnění.

Okna se zrepasují, stávající vstupní dveře se vymění za nové. Studánka, která se nachází uvnitř kaple, bude také opravena a nově obložena. Zachovaná zde zůstane pouze mozaiková dlažba, která se vyčistí a nově vyspáruje. Kaple je nemotivou kulturní památkou, proto na její opravě budou společně s obcí spolupracovat také památkáři, kteří stanovili určité podmínky k opravám, je tedy nutné dodržet jejich stanovisko.

Kaplička u Dobré vody, jež je významným poutním místem, projde letos rozsáhlou rekonstrukcí.Zdroj: Obec Pocinovice/ Marie Homolková

Obec Pocinovice požádá na opravu kapličky o dotaci v rámci ORP (Obec s rozšířenou působností), protože je možnost získat dotaci z dotačního programu Ministerstva kultury „Nyní máme připravenou projektovou dokumentaci, podanou žádost o stavební povolení. Byly osloveny stavební společnosti, aby podaly nabídky. K této žádosti musíme přiložit i smlouvu se zhotovitelem, takže na tom nyní také pracujeme, abychom měli vše hotové a mohli jsme začátkem února podat žádost o dotaci v Domažlicích v rámci ORP. Předpokládaný termín realizace je naplánován na květen až srpen. Celkové dílo by se mělo provádět čtyři měsíce a my bychom vše chtěli stihnout, než bude pouť u Dobré Vody, kterou máme v letošním roce 16. září,“ sdělila k celkové realizaci starostka Homolková.

ZATEPLENÍ KULTURNÍHO DOMU S RESTAURACÍ

Dalším obecním záměrem je zateplení kulturního domu s restaurací, s ním související výměna oken a dveří, nový střešní plášť včetně zateplení, dále by mělo dojít k obnovení terasy a opěrné zdi za kulturním domem. „Máme hotovou projektovou dokumentaci, vydané stavební povolení. Nyní musíme čekat na nějakou vhodnou dotaci, protože tato rekonstrukce bude velmi nákladná. Celková částka se pohybuje okolo šesti milionů korun, proto budeme muset čekat na dotaci, kterou bychom na tuto opravu mohli uplatnit, jde skutečně o hodně peněz“, doplnila starostka Homolková.