Na kompletní opravu budovy základní školy za necelých třicet milionů korun se připravují v Poběžovicích.

„Celková rekonstrukce budovy školy je nezbytná, neboť, jak po technické stránce, tak i vybavením, které je velmi zastaralé, naprosto neodpovídá dnešním moderním trendům,“ uvedl starosta Poběžovic Hynek Říha. V rámci projektu Modernizace základních škol nechalo město zpracovat dokumentaci. „ Již máme vydané stavební povolení a v rámci operačního programu jsme zažádali o dotaci z evropských fondů. Máme možnost získat až třiadevadesátní procentní finanční podporu z celkových nákladů,“ pokračuje Říha.

O tom, zda možnou dotaci Poběžovičtí na opravu školy opravdu získají však ještě není rozhodnuto. Původní termín byl určen na 17. října, ale byl odložen. Ještě není určeno náhradní datum, ale podle slov starosty by mělo rozhodnutí o tom, zda bude projekt podpořen či ne, padnout behěm měsíce.

„Chtěli bychom ve škole vybudovat výtah, aby se stala bezbariérovou. Je třeba zřídit novou multimediální učebnu, na to chceme využít půdní prostory, což je zase spojeno s opravou střechy. Aby mohla být škola připojena k internetu je nutná je oprava elektrických rozvodů. Ty současné jsou z roku 1936,“ popisuje stav budovy starosta a pokračuje: „Do plánu spadá i nový rozvod osvětlení a sítí po celé škole. S celkovou výměnou oken zase souvisí oprava fasády.“

Další etapa modernizace Základní školy v Poběžovicích zahrnuje nové vybavení učeben novým nastavitelným nábytkem. Pokud získají Poběžovičtí potřebné dotace začnou s opravou v jarních měsících příštího roku. „Chtěli bychom začít s rekonstrukcí v březnu nebo v dubnu. Opravovat se bude částečně při provozu školy, ale hlavní nápor necháme na prázdniny. Předpokládáme, že veškeré práce budou dokončeny koncem listopadu 2009,“ dodal starosta .