„Za cíl jsme vybrali přírodní park Sedmihoří, kterým vede desetikilometrová naučná stezka. Svému pojmenování vděčí na severovýchod otevřenému prstenci devíti kopců, z nichž sedm kopců je nejvýraznějších: Chlum, Racovský vrch, Vidický vrch, Rozsocha, Písečný, Rybniční a Křakovský vrch.

Nejvyšším je Racovský, s temenem v 619 m n.m., následuje Chlum (610 m) a Rozsocha (600 m). Trasa vedla krásným a příjemným prostředím, cestou jsme si přátelsky popovídali. Náš výlet jsme zakončili v Poběžovicích na dobrém pozdním obědě,“ shrnula vedoucí MKIS Dominika Adamcová. „Jsem ráda, že zájemci se mnou vyrazili a strávili první červnovou sobotu aktivně. Snad se v příštím roce dočkáme větší účasti,“ přeje si organizátorka.

Domažlická nemocnice.
Domažlická nemocnice zažehnala personální krizi na interním oddělení