„Jarní den jsme nazvali Ostrovy přírody a Český les – zelená střecha Evropy," popsala učitelka Marie Pittnerová. Za ostrovy přírody byly v tomto případě považovány přírodní rezervace v blízkém okolí Poběžovic.

Nejmladší žáci (1. - 4. třída) navštívili Drahotínský les a šitbořské skalky, kde jsou skalní návrší tvořená serpentinitem neboli česky hadcem.
„Seznámili se s chráněnými druhy rostlin a živočichů v této lokalitě i s tím, proč je toto území prohlášeno evropsky významnou lokalitou," popsala Pittnerová. Na tomto místě roste kriticky ohrožený sleziník nepravý a další druhy sleziníků,vázaných právě na hadec.

Cestou školáci hráli stopovačku, poznávali stromy, keře a byliny v lese. „Líbilo se mi, jak jsme lovili živočichy síťkou z rybníka a pozorovali jsme nitěnky," říká Jana Říhová ze 4. třídy.

„U Postřekovských rybníků jsme pod vedením ornitologů pánů Škopka a Formánka pozorovali pěnkavu,budníčka, slavíka modráčka, poláka, lysku, červenku a hejno labutí," popsaly Eva Černá a Jessica Moulisová, žákyně sedmé třídy.

Ornitologové už od šesté hodiny ranní prováděli odchyt ptáků do sítí, aby žákům mohli předvést kroužkování a ukázat přímo živé jedince.

Žáci se už ve škole seznámili  s tím, proč byla tato území vyhlášena rezervacemi, jaké druhy rostlin a živočichů v nich žijí, i s tím, jak se v nich mají chovat.
Naučnou stezku Vodní svět absolvovali páťáci a šesťáci. Program pro ně připravili a průvodce jim dělali pracovníci Agentury ochrany přírody CHKO Český les, kteří jsou partnery celého projektu.

Nejstarší žáci z 8. a 9. třídy měli možnost při výšlapu na Čerchov pozorovat celý Český les a také naučnou stezku Capartické louky.
„Počasí nám nepřálo, na začátku jsme pořádně promokli, ale pak se trochu umoudřilo a nechalo nás dovést projektový den ke zdárnému konci," zhodnotila Pittnerová.

Projekt je financován z fondů OPVK Plzeňského kraje.