To je nebývalé zázemí, které pro zdravotně postižené, děti ze sociálně slabších prostředí i ty se speciálními potřebami zajišťují v Poběžovicích. Na klasickou základní školu s 233 žáky je to nebývale velkorysý poměr.

„Asistenty jsou většinou studenti z pedagogických fakult. Spolu s dalšími kolegy dokázali změnit klima ve škole. V hodinách pomáhají učitelům zklidňovat případné vypjaté momenty," konstatoval ředitel Vladimír Foist.

Poběžovičtí se tak dokáží postarat například o žáka s Aspergerovým syndromem (pacient má narušenu sociální interakci, komunikaci a představivost). Individuálním přístupem k potřebným žákům bojují proti jejich vyčleňování do různých ústavů a sociálních zařízení.

Iniciativy a vlastního nasazení Poběžovických si všimli i na národní úrovni. O jejich zkušenosti z praxe  má zájem úřad vlády, který nedávno pořádal mezinárodní konferenci o společném vzdělávání, na niž pozval ředitele Foista. Přítomným popsal poznatky poběžovické školy. S ním na konferenci vystoupila i ředitelka školy ze Svitav – Lačnova.

„Cílem setkání bylo upozornit na význam a důležitost inkluzivního vzdělávání pro český vzdělávací systém. Jeho postupy jsou v České republice stále na svém počátku," konstatovala vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková.

Její slova potvrzuje i Vladimír Foist: „Velkou nevýhodu při zavedení tohoto vzdělávacího postupu vidím v nejistotě práce asistentů. Nemůžeme jim zajistit, že se jedná o dlouhodobé zaměstnání. Ti lidé by si ale jistotu zasloužili." V současnosti asistenti pracují s maximálním dvouletým výhledem.
Ve spolupráci s organizací Člověk v tísni vznikla publikace Pojďte do školy!, ve které jsou také zachyceny  aktuální zkušenosti Poběžovických.

Inklizivní vzdělávání:

*předpokládá zařazení všech dětí do běžné školy
*škola musí být je na tento způsob výuky připravena.
*žáci nejsou rozděleni na ty se speciálními vzdělávacími potřebami a bez nich.
*ke každému žáku učitel přistupuje individuálně
*učí se spolu děti zdravotně postižené, nadané, cizí národnosti,
z jiného etnika i většinové společnosti
*učitel se všem dětem věnuje stejně, nikomu více ani méně.