Vyučování by měl doplnit program přibližující žákům jejich region tak, aby ho lépe poznali a dokázali nabyté vedomosti využít pro svůj život.
„Naším cílem je vytvořit u dětí mnohem silnější vazby ke kraji. Aby věděli, co jim nabízí, našli zde zaměstnání a byli konkurenceschopní,“ objasňuje ředitel poběžovické školy Vladimír Foist.

Je toho názoru, že jde o způsob, jak zmírnit věčný problém odchodu mladých lidí do větších měst za lepšími pracovními příležitostmi.
„Věřím, že když našim žákům umožníme širší, hlubší a také emotivnější poznání našeho regionu, tak si v něm do budoucna udržíme populaci,“ doufá ředitel Foist.

Projekt má vzniknout za podpory společného regionálního operačního programu. Na spolupráci získala škola podle ředitele celou řadu partnerů i odborníků.
„Spolupracujeme například s geology, protože bychom rádi dětem i veřejnosti zpřístupnili naučnou stezku těžby živců v okolí Poběžovic,“ dodává. Podle něj se mladí lidé do podobných aktivit již sami zapojují. Pomáhají pozvednout Poběžovice i okolí a ředitel chce řady takových nadšenců rozšířit.

O tom, že zamýšlený systém může skutečně fungovat, se Foist přesvědčil při návštěvě partnerské školy v německém Oberviechtachu.

„Tam se za pomoci města i školy děti zapojují do poznávání regionu a dokonce přispívají místnímu muzeu. Vytvářejí pro ně prezentace, vyhledávají informace, staví modely. Děti pátraly po historii těžby zlata v regionu studiem starých map, podle kterých hledaly údajná naleziště,“ přiblížil ředitel s tím, že tamní školáci pracují pod vedením odborníků, ale konečná podoba projektů je na nich.

„Něco podobného bychom rádi viděli i u nás v Poběžovicích,“ zakončil Foist.