Autobus je odpoledne vysadil ve švýcarském Luzernu, ve kterém si prohlédli nejdelší dřevěný most v Evropě, zvaný „kapličkový", zastavili se u památníku padlých gardistů se známou sochou umírajícího lva vytesaného v patnáctimetrové skále, zhlédli vystoupení třinácti hudebníků na tradiční alpské rohy a pak už směřovali do partnerské obce Radelfingen.

Před datligenskou radnicí je čekali bývalý i současný starosta obce a několik dalších místních, aby se o výpravu postarali. Druhý den čekal Poběžovické výlet do klasické sýrárny v regionu Ementhal. Poté se vydali do města Solothurn, kde je čekala návštěva místního pivovaru, samozřejmě s vydatnou ochutnávkou.

Na sobotu byla naplánována návštěva města Bern, cestou zpátky se pak Poběžovičtí zastavili u vyhlídkové věže.

Cestou zpět se výprava zastavila u lípy srdčité, kterou nad Radelfingenem v roce 2008, při tehdejší své návštěvě, Poběžovičtí vysadili. Lípě se daří dobře a v současnosti dosahuje asi 5 metrů výšky. Sobotní společný večer se nesl v duchu dlouhodobého a pevného přátelství obou partnerských obcí, při němž vzniklo i mnoho přátelských svazků mezi občany.

Starostové obou obcí si po krátkých projevech vzájemně předali drobné dárky. Poběžovičtí přivezli dva malé soudky plzeňského piva, ručně vyřezávanou lípu z lipového dřeva, keramický kachel s motivem poběžovického zámku a rozdělili více než 10 keramických andělů z chráněné dílny v Meclově. Dobrovolní hasiči předali keramický tuplák se znakem ke 135. výročí SDH Poběžovice a s černým chodským dekorem. Na stole se objevily i chodské koláče.

Cestu domů si Poběžovičtí zpříjemnili návštěvou ostrova Mainau v Bodamském jezeře, jenž je znám svou výstavní krásou květin. Zajímavá byla i prohlídka motýlího domu a procházka obrovským parkem se zajímavými dřevinami.

Akce byla velmi vydařená, zanechala ve všech účastnících hluboký dojem a přesvědčení, že takovéto přátelství mezi různými národy má mimořádný smysl.

Vojtěch Kotlan