Poběžovice byly povýšeny na městečko v roce 1424, městem se pak staly na základě privilegia Dobrohosta z Ronšperku z roku 1502. Ten dal zároveň městu i znak, a to na modrém štítě bílou hradbu s otevřenou branou a dvěma okrouhlými věžemi; uprostřed nad branou vyrůstá ze zlaté koruny bílý beran se zlatými rohy, odvozený z Dobrohostova erbu. V roce 1596 potvrdil městu všechna práva císař Rudolf II. a polepšil i jeho znak, když změnil okrouhlé věže na čtyřhranné a přidal švamberský štít s labutí.

Nynější znak Poběžovic má tedy tuto podobu:

Na modrém štítě jsou dvě stříbrné čtyřhranné, z kvádrů budované věže se dvěma stranami viditelnými, s cimbuřím, červenými valbovými střechami a zlatými makovicemi. Ve věžích jsou po každé straně čtyři okna (ve starší verzi tři okna). Mezi věžemi je rovněž stříbrná kvádrová hradební zeď s cimbuřím na krakorcích, s otevřenou branou a klíčovými střílnami po stranách brány. V bráně je do poloviny spuštěná mříž.

Nad hradbou mezi dvěma stínkami cimbuří je zlatá koruna, ze které vyrůstá polovice bílého berana ve skoku se zlatými kopyty a rohy. Pod branou a v její dolní polovině je červený štítek s bílou labutí se zlatým zobákem a nohama.

Dřívější podoby znaku:

Starší verze znaku.

Znak Poběžovic se dostal do středu zájmu i před pěti lety. Tehdy žáci osmé a deváté třídy poběžovické základní školy vytvořili během tří dnů usilovné práce velký městský znak z PET lahví, plastových víček a dalšího plastového odpadového materiálu.

Znak města Poběžovice vyrobený z odpadového materiálu uspěl v celostátní soutěži.

Výtvor o velikosti 1x1 metr přispěl k vytvoření rekordu, spočívajícího v sestavení světově unikátní a největší galerie znaků měst a obcí ČR vyrobených z odpadového materiálu. Poběžovický erb zároveň obsadil 1. místo v soutěži znaků na plzeňské krajské výstavě. Celkem v celé republice vzniklo 1025 'odpadových' znaků a poběžovický byl jako nejlepší reprezentant Plzeňského kraje vystaven v expozici Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.

Víte, komu patří?

Uhodnete, které obci patří tento znak? Odpověď se jako vždy dozvíte v sobotním vydání Domažlického deníku.

Víte, komu patří?