„Město tak završilo svoji celoroční snahu o řešení problému s velkoobjemovým a nebezpečným odpadem a zavedlo plnohodnotný, bezplatný sběr vyřazených elektrozařízení,“ uvedl tajemník radnice Vojtěch Kotlan a pokračoval: „Dosavadní prostory v Husově ulici nesplňovaly všechny podmínky, a tak se jednalo pouze o sběrnu odpadů. Svým umístěním blízko středu města sice vyhovovala většině obyvatel, kteří to neměli od svých domovů daleko, ale její umístění bylo v rozporu s územním plánem města.“

Původní sběrna přinášela negativní průvodní jevy. Těžká nákladní technika jezdila středem města a mnohdy se vyskytly před ploty domů poběžovických obyvatel odpady, které během přepravy spadly z přepravních ploch.

Radnice před rokem začala podnikat kroky, které měly za cíl dvůr přenést z centra do jiné lokality. Vedení města zjišťovalo možnosti, kde by sběrný dvůr mohl vzniknout.

„Po delším jednání s vlastníkem objektu u nádraží bylo dosaženo dohody a město mohlo přistoupit k zahájení legislativního procesu vedoucího k povolení změny ve využívání objektu bývalé kovárny ČD,“ popsal Kotlan.

V objektu bylo nutné provést úklidové, instalatérské, a elektrikářské práce. Bylo nutné vyklidit dvůr a okolí vyčistit od náletových dřevin. Do areálu bylo pořízeno vybavení, které vyhovuje hygienickým, bezpečnostním a požárním předpisům.

Dotací ve výši pětačtyřicet tisíc korun pomohla společnost ASEKOL, která se zabývá zpětným odběrem elektroodpadů.

Ke konci loňského roku byly do objektu přivezeny kontejnery a 6. ledna byla činnost sběrného dvora zahájena.

„Občané Poběžovic a jejich částí do něj mohou přivézt velkoobjemový a nebezpečný odpad a všechny druhy vysloužilých, avšak kompletních elektrozařízení,“ dodal Vojtěch Kotlan.

Připomněl, že nejvíce se o zprovoznění dvora zasloužili bývalý místostarosta města Karel Špaček, referentka Odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Poběžovice Irena Lindová a pracovníci Služeb města Poběžovice.