V letošním roce se sešlo 30 koledníků a 10 doprovodů. Mobilní skupina koledovala v Šitboři, Zámělíči a Ohnišťovicích. Ve 12.30 hodin se koledníci usadili do lavic v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Poběžovicích. Tříkrálové sbírce a koledníkům požehnal pan farář Libor Buček a poté se koledníci vydali na bohulibou pouť. Občané Poběžovic byli velice vstřícní, koledníky vítali s úsměvem na tváři, kromě příspěvku do pokladniček obdarovali tři krále sladkostmi všeho druhu. Královské „mobilní“ putování, občané z vesnic hodnotí kladně a díky nim se výtěžek výrazně zvyšuje. Část výnosu sbírky je vrácena obci, kde byly prostředky vybrány a budou použita na charitativní účely.

Po návratu z putování se děti sešly ve Vinotéce a rychlém občerstvení Poběžovice Eriky Stauberové, které spolu s paní Marií Stauberovou patří veliké poděkování. Již několikátý rok pro nás zdarma připravují teplý čaj, párek v rohlíku a cukroví. Koledníci se zahřáli, popovídali, a než zamířili do svých domovů, spravedlivě si rozdělili vykoledované dobroty. V pátek 12. ledna proběhlo pod dozorem pořadatele sbírky rozpečetění pokladniček a sečtení vybraných prostředků. Celková vybraná částka činí 35. 589,- Kč, což je dosavadní rekord sbírky.

Děkuji všem koledníkům a doprovodům za dobrovolnou pomoc a ochotu, bez které bychom Tříkrálovou sbírku nemohli realizovat. Rádi uvítáme mezi sebou Marii Pittnerovou, Miroslavu Šebestovou, Věru Ulrychovou, Alenu Zítkovou, Dominiku Adamcovou, Danu Morrison, Janu Nemergutovou, Alenu Smolíkovou a Adélu Smolíkovou i nové tváře. Oficiální poděkování všem účastníkům Tříkrálové sbírky se uskuteční 28. ledna od 14.00 hodin v domažlickém kině Čakan. Všichni jste srdečně zváni.

Romana Adamcová