„Bylo zbaveno všeho listí, bahna a jiných nečistot, a je tak připraveno na novou sezónu. Jako každý rok jsme zapojili „do práce“ i mladé hasiče, kteří vyčistili koupaliště od odpadků a také pomáhali při samotném čištění, kdy si mohli ve vzájemné spolupráci zastříkat z hadic, a vyzkoušet si tak práci s útočným vedením,“ popsal za organizátory Martin Kopecký. Odměnou pro všechny účastníky bylo závěrečné posazení a opékání buřtů.