Dobrovolní hasiči ze dvojích Poběžovic – oslavenci z našeho regionu a jejich přátelé ze stejnojmenného města u Holic v Pardubickém kraji – tvořili čelo průvodu, který se vydal v horkém sobotním odpoledni ze Spojeneckého náměstí na pochod městem k hasičské zbrojnici v Žižkově ulici.

Stalo se tak u příležitosti oslavy 135. výročí založení hasičského spolku, jíž se zúčastnili muži sv. Floriána z Bělé, Domažlic, Drahotína, Folmavy a Milaveč, dále pak ještě hasiči z bavorských obcí Schönau a Weiding.

Poběžovičtí hasiči mají předválečné předchůdce

A třebaže Okresní sdružení hasičů Domažlice eviduje v případě Poběžovických datum založení sboru 1. 1.1946, ale hasiči se hrdě hlásí ke svým předchůdcům, kteří ve městě působili dávno před nimi, a od ustavení jejich spolku odvodili letošní výročí.

„Dnešní den je pro nás svátkem, protože si náš sbor pořídil nový prapor, který je nejvyšším symbolem sboru," ujal se slova starosta SDH Poběžovice Michal Mráz poté, co průvod došel ke zbrojnici.

„Rád bych pozdravil za sebe i okresní sdružení hasičů vašeho starostu pana Hynka Říhu a myslím si, že u vás je spolupráce města a hasičů na velmi dobré úrovni. Dnešní slavnost máte dobře připravenou a nemáte se za co stydět," započal svůj projev náměstek okresního starosty hasičů Jan Brei. Dále informoval kolegy o nedávném celostátním sjezdu hasičů v Pardubicích, kde byl zvolen staronový starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Karel Richter.

„Chtěl bych poděkovat za pozvání na vaši oslavu. 135 – to už je hezká řádka let. S mnohými z vás se znám z různých hasičských akcí – soutěží a podobně, a musím říci, že poběžovický sbor patří určitě mezi pilíře hasičů v okrese. Přeji vám do dalších nejméně 135 let vše krásné. Užijte si dnešní sváteční odpoledne. Ať se v Poběžovicích daří nejen hasičům, ale i všem ostatním," prohlásil senátor a domažlický hasič Jan Látka.

Poté už patřil mikrofon starostovi města.

„U příležitosti 135. výročí hasičů v Poběžovicích se zastupitelstvo rozhodlo přispět významnou měrou na pořízení slavnostního praporu. Dovolte mi, vážení hosté, abych u příležitosti oficiálního představení praporu veřejnosti na tento prapor připnul stuhy," uvedl Hynek Říha a doplnil.

„Velice rád bych zde přivítal i starostu stejnojmenné obce Poběžovice u Holic inženýra Vlastimila Voříška. Přiznám se, že když jsem tady viděl v červených tričkách s označením SDH Poběžovice nastupovat ženy, řekl jsem si, že ty k nám nepatří. Nyní už vím, jak to s nimi je," prohlásil Říha předtím, než přidal malé vysvětlení.

„Místní sbor se již před několika lety přihlásil k tradici hasičského sboru založeného obyvateli německé národnosti v roce 1880 pod názvem Frei᠆willige Feuerwehr Ronsperg. Ryze český sbor vznikl po odsunu německého obyvatelstva Poběžovic," připomněl historické skutečnosti starosta města Říha.

Co zobrazuje prapor SDH Poběžovice

Účastníci oslav výročí byli seznámeni se symbolikou na novém praporu hasičů.

„Na tomto barevném provedení – zlatě vyvedeném písmu a třásních, jsme se shodli. Chtěli jsme také, aby lícová strana praporu reprezentovala náš současný sbor. Najdete na ní proto název, rok založení našeho dobrovolného spolku a hasičský znak v kombinaci s městským. Na rubové straně spočívá hasičské motto: ´Sboru ke cti, bližnímu ku pomoci´," představil prapor účastníkům oslav jednatel a kronikář hasičů Martin Kopecký.

Posléze ještě upozornil na jednu zvláštnost.

„Znak na rubové straně je znak hasičstva používaný v dobách Rakousko-Uherska. Jím jsme se chtěli přihlásit k hasičům, kteří sbor v tehdejším Ronšperku zakládali. Naopak motivy trikolóry a lipové ratolesti v rozích připomínají náležitost k naší vlasti – České republice."

Zdroj: Youtube