Osm hadic D25 a dvě proudnice umožní vložení kartuše se smáčedlem pro zvýšení hasebního účinku. Nová sada bude součástí zásahové liazky, v příštím roce Poběžovičtí pořídí obdobnou sadu i do své tatrovky.

„Útočné vedení utvořené z proudů D25 se smáčedlem má vysokou efektivitu při hašení bytů, garáží, těžce dostupných míst a například i lesních požárů. Výhodou je minimální spotřeba vody při vyšším pracovním tlaku a tím je zajištěna i požadovaná kultura hašení. Další výhodou je snadná manipulace s útočným vedením a tudíž menší náročnost na zasahující hasiče,“ popsal hasič Martin Kopecký a nezapomněl ani poděkovat městu Poběžovice za doplnění této potřebné výbavy.