„Od 16. do 23. června se bude na zámku konat druhý workcamp," informovala Jana Podskalská, vedoucí poběžovického MKIS. „Dobrovolníci se nám již sami hlásí, z toho máme velkou radost, neboť je to známka toho, že se nám povedlo na náš zámek a aktivity upozornit," dodala.

Činnost dobrovolníků při loňském prvním workshopu má dozvuky i do těchto dní. Institut pro kulturu a památky požádal Janu Podskalskou o shrnutí akce Adoptuj své okno na konferenci v dominikánském klášteře v Praze. V rámci této akce dobrovolní dárci přispěli na dřevěná bednění, která zakryla volné díry po chybějících oknech, kudy do zámku pršelo a sněžilo. Bednění si navíc mohli vymalovat, což způsobilo veselejší pohled na zachraňovanou památku.

V červnu pracanti upevní nádvorní okna, která byla na zámku objevena během minulého workcampu. Ve spolupráci s městským úřadem dojde k odvodnění, instalaci podlážek pro bezpečný pohyb v zámku i dalším udržovacím pracím v těsné blízkosti zámku (úprava povrchu, převezení různých předmětů, které se povalují před budovou jižního křídla).

„Také máme v plánu připravit jednoduchou základní prohlídkovou trasu ve dvou tématech. První se zaměří na historii hradu a zámku, zejména na rod posledních majitelů. Druhá se bude věnovat pohledu stavebně-historickému, který připravujeme na základně průzkumu, jenž byl pro hrad a zámek vytvořen. S tím nám pomáhá Petr Kausek z domažlického muzea," popisuje Podskalská.

Novinky se dočkají i turisté, kteří do Poběžovic zavítají.

„Díky vstřícnosti místního faráře Michaela Špána se pro turisty otevře také kostel, který mohou v pravidelných intervalech s průvodkyní navštívit, a také se rodí okruh pracovně zvaný Staré Poběžovice. Ten by měl alespoň v základním měřítku turistům poskytnout představu, jak Poběžovice vypadaly dříve, co nám tu z dřívější zástavby zbylo. Pokusíme se prohlídku obohatit i o příběhy o významných obyvatelích těchto míst," plánuje Podskalská.

Případní další dobrovolníci, kteří by se červnového workcampu chtěli zúčastnit, získají informace na telefonu  734 449 630.