Poběžovice/ S příjmy nižšími o dvanáct procent počítali při sestavování rozpočtu v krizí poznamenaném roce radní v Poběžovicích. Úsporná opatření zavedená vloni budou pokračovat, část peněz chce radnice zajistit prodejem dřeva z městských lesů.

Ačkoli krize zasáhla i dřevozpraco­vatele, část jich platí až za 90 dnů, tržby z prodeje tvoří významnou část příjmů. „Není to drancování lesů. Těží se v mezích desetiletého plánu. Snaha je nejprve dohodnout zakázku, pak kácet,“ říká starosta Hynek Říha.

Při hledání dalších zdrojů peněz radní couvli třeba v otázce vyčlenit část průmyslové zóny pro sluneční elektrárnu. „Nejsem příznivec fotovoltaiky, ale bez toho by byl rozpočet o ničem,“ zdůvodnil radní Pavel Veselák změnu postoje. Investoři však musí počítat s každoročním příspěvkem do rozpočtu města. Asi tři sta tisíc by pro Poběžovice měly vydělat Služby města zakázkami na stavbě přeložky silnice placené Unií.

Zastupitel Josef Lipenský vidí rezervu v mzdových prostředcích. Návrh snížit počet zaměstnanců městského úřadu o dva a zbylým úředníkům přidat část ušetřených peněz ale starosta odmítl. „Nelíbí se mi jednat o výplatách takhle od stolu,“ ohradil se s tím, že počká na výsledek chystané prověrky úřadu. Zastupitel Zdeněk Fišer nabádá k větší rozvaze při nakupování pozemků. „Je třeba vědět, zda je opravdu potřebujeme a jak je využijeme.“

Nově bude platit pravidlo dvojího souhlasu u výdajů. Bez ohledu na to, zda je s nimi počítáno v rozpočtu, bude ještě nutný souhlas starosty a člena finančního výboru.

Velkou neznámou zůstává škola i školka. Obě nutně potřebují obnovu, avšak i v případě zisku dotací je oprava obou budov najednou nad možnosti města. „Od elektrikáře máme revizní zprávu na tři roky. Další už nedostanu,“ upozornila Lenka Pekárová, radní a ředitelka školky zároveň. Vymohla si alespoň vypracování plánu.

K zlepšení ekonomické situace Poběžovic by mělo dojít v roce 2011, odkdy město nebude muset platit 2,5 milionu korun ročně za plynofikaci.

Rozpočet Poběžovic na r. 2009

Příjmy 35.255.270 Kč

Výdaje 32.355.150 Kč

Financování 2.900.120 Kč