Podle informací města nabídne program také projekci historických snímků a po křtu bude možné knihu s názvem „Domov - Poběžovice“ zakoupit. „Chceme, aby pomohla místním porozumět dějinám Poběžovic a představit je návštěvníkům jako pozoruhodné místo se zajímavými osudy. Chtěli jsme připomenout všechny kapitoly zdejší historie, které jsou důležitou součástí příběhu města, a ukázat, že bylo a je dobrým místem pro život,“ vyjádřili se autoři, co bylo a je jejich záměrem a cílem. A uvádějí i jména významných osobností, jež pobývaly v Poběžovicích: za všechny Jan Brokoff, Bedřich Smetana, Richard Coudenhove-Kalergi.

Harfenistka Dominika Svozilová s violistkou Kristinou Fialovou.
Neobvyklé spojení violy s harfou si přeje zaujmout posluchače v Domažlicích

Celý titul nové publikace zní „Domov / Heimat - Poběžovice / Ronsperg“ a němčina se objevuje nejen v názvu. „Kniha vypráví historii města v češtině i němčině. Důvodem je skutečnost, že oba jazyky zaznívaly ve zdejších ulicích po mnoho generací,“ vysvětlují Kristýna Pinkrová a Ladislav Ptáček, autoři řady knih o historii regionu. „Publikace přináší svědectví o „starých“ Poběžovicích a popisuje i zrod „nových“ Poběžovic, které vyrostly často díky nezištné práci místních občanů,“ upřesňují.

Pod novinkou je podepsán spolek pro kulturu a rozvoj Chodsko žije!, město Poběžovice, Česko-německý fond budoucnosti a Plzeňský kraj.