Jsou města, která nešetří čestným občanstvím. Zcela jiná situace je v Poběžovicích, kde bylo této cti dopřáno pouze dvěma osobnostem. Čestné občanství Města Poběžovice získal in memoriam spoluzakladatel Panevropské unie, Richard Mikuláš hrabě Coudenhove-Kalergi (16. 11. 1894 Tokio – 27. 7. 1972 Schruns, Rakousko) – syn c. a k. velvyslance v Japonsku Jindřicha hraběte Coudenhove-Kalergiho a jeho ženy Mitsuko Aoyama.

A právě u příležitosti končícího roku, v němž si Poběžovičtí připomínali 140. výročí narození hraběnky Mitsuko, přijela uplynulou sobotu Zora Jandová představit do tamního kina divadelní představení Z deníku hraběnky M.

Půl druhé stovky návštěvníků mělo možnost ještě předtím být přítomno předání čestného občanství paní Masumi Böttcher Muraki.

„Dominika Adamcová, která zastupuje vedoucí MKIS Janu Podskalskou, objevila na internetu představení režisérky Olgy Struskové, již znám od doby, kdy na zámku natáčela dokument o Mitsuko pro Českou televizi, o životě hraběnky. V listopadu jsme byli na premiéře v Praze a slovo dalo slovo a Zoru Jandovou se podařilo pozvat k nám. Ve chvíli, kdy jsme věděli, že se představení uskuteční, napadlo Janu Podskalskou udělit paní Muraki čestné občanství, neboť jí nikdo zatím dostatečně nepoděkoval za to, co pro zámek udělala," popisuje starosta Hynek Říha s tím, že udělení následně schválilo zastupitelstvo měs­ta.

Sobotní slavnost umocnila přítomnost vzácných hostů, mezi nimiž byla nejen režisérka Strusková, ale také zástupce japonského velvyslanectví v České republice pan Shin-ichi Nakatsugawa. Ve svém proslovu mj. zmínil, že si velice váží pozvání do Poběžovic a poděkoval zástupcům města za snahu o propagaci této jedinečné osobnosti Mitsuko Aojama, a tím i celé japonské kultury v Česku.

„Oceněná paní Muraki je nejen autorkou mnoha výstav o rodině Coudenhove-Kalergi, patronkou a zhotovitelkou japonských kamenných zahrad, ať už například v Karlových Varech či ve Furthu im Wald. S velkým nasazením tvoří kulturní projekty napříč Evropou, spojuje dva světy pomocí odhodlání, vědecké profesionality a schopnosti získat pozornost k naslouchání. Dnes večer udělíme čestné občanství Města Poběžovice paní Masumi Böttcher-Muraki, která je rovněž symbolem. Symbolem snahy spojit národy, překonat zdánlivě nepřekonatelné, symbolem odhodlání, usmíření a houževnatosti v cestě za svým snem. V cestě bez hranic a předsudků," zmínila před udělením čestného občanství Podskalská.

Kdo je paní Masumi Böttcher-Muraki

■ Narodila se 17. července 1942 v Tokiu. Vystudovala divadelní vědu a kunsthistorii. Roku 1968 přijela poprvé do Evropy, později se usadila v německém Mnichově.

■ Do Čech ji poprvé přivedla v roce 1989 problematika vyhnání sudetských Němců, objevila zámek Poběžovice, jenž je spojen s pobytem hraběnky japonského původu Mitsuko Aoyama Coudenhove-Kalergi, jedné z prvních japonských žen, jež se natrvalo usadily v Evropě.

■ Roku 1991 založila ve Furthu im Wald společně s tehdejším starostou Reinholdem Macho Spolek pro záchranu zámku v Poběžovicích. Díky nezměrnému úsilí a s finanční pomocí japonských dárců se podařilo opravit budovu patřící k jeho areálu (dnes sídlo informačního centra), dále tři místnosti s freskami uvnitř zámku a částečně jeho jižní křídlo.