V té první se nejprve představily děti z místní mateřské a základní školy, které si připravily malé hudebně-poetické pásmo zaměřené, jak jinak, než na naši republiku. V té druhé rovině pak starosta Poběžovic Martin Kopecký vzpomenul na několik historických mezníků města: na dobu odsunů a odtržení během války, ale i na roky 1948, 1968 a 1989. „Málokdo ale ví, že Poběžovice sehrály malou úlohu při tvoření našeho státu. Tehdy byl českým místodržícím rakouských zemí byl Max Coudenhove,“ zmínil Kopecký. A právě rod Coudenhove-Kalergi je velmi spřízněný s Poběžovicemi díky hraběti Heinrichovi a japonské hraběnce Mitsuko. Na závěr Martin Kopecký vyslovil přání v další setkání mladých generací a společně s Dominikou Adamcovou uvázal stuhu kolem mladé lípy.