„Jde o Otovskou, Finskou, Zahradní, Dolní, Horní a Krátkou ulici. Rekonstruovat se budou v uvedeném pořadí. Důvodem prací je velký přítok vod, které nejsou určeny k přečištění, do čistírny odpadních vod. Kapacitně se teď pohybuje od 105 do 120 procent,“ vysvětlil starosta Poběžovic Martin Kopecký.

Poběžovice byly totiž postaveny v místech, kde se vyskytovaly mokřady a bažiny. Nacházel se zde i potok Pivoňka, na jehož nivách část Poběžovic stojí. Podzemní vody je tedy někdy více než dost. Dostává se tak i do současné kanalizace, proniká do potrubí špatně těsnícími místy. Jenže i tato voda se pak dostane do čističky, kde působí neplechu.

„Tato voda ředí splaškovou vodu a narušuje celý proces čištění. Zhoršuje kvalitu vody, která se vypouští do potoka. Do čističky se musí neustále dodávat vyplavené bakterie, a rostou tak i náklady na provoz,“ pokračoval starosta.

Protože se kvůli prosakování spodních vod do kanalizace přetěžuje i kapacita čističky, nemůžou se na ni napojit nově vybudované kanalizační sítě. Jednou z nich je například kanalizace v nedaleké Šitboři. „V tomto ohledu již byl v minulých letech proveden první krok, kterým byla sanace kanalizačního sběrače „B“ v Žižkově ulici. Nyní nás čeká výměna potrubí menšího průměru ve výše uvedených ulicích. Během této akce bude postupně zkontrolován i fyzický stav přípojek k jednotlivým nemovitostem,“ dodal Kopecký. Rekonstrukce patří k finančně náročnějším akcím města. Nicméně jakmile bude podpovrchová situace v pořádku, začne město řešit povrchy zmíněných ulic. I ty jsou v současné době v nevyhovujícím stavu a zaslouží si opravu. „Bylo by to přínosné. V létě se nedá ani větrat, jak se práší,“ okomentovala na sociálních sítích zveřejněnou informaci Nikol Dušková z Poběžovic.